Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

   Την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων στον ΟΑΕΔ που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα την περασμένη Παρασκευή παρακολούθησε ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» Κώστας Γκούντας. Κατά την διάρκεια της σύντομης παρέμβασης – τοποθέτησής του ο κ. Γκούντας τόνισε: « Αναγνωρίζουμε  την δυσκολία της εργασίας σας και ειδικότερα σήμερα
που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια όλο και  πιο βίαιη επίθεση από τις ανάλγητες πολιτικές της συγκυβέρνησης προς τον κόσμο της εργασίας αλλά και την ίδια την εργασία.
Η ανεργία ανέρχεται στο 27,5% και στους νέους έχει ξεπεράσει το 50%.

      Πιστεύουμε στην  αναδιάρθρωση του οργανισμού και την αναβάθμισή του για να ανταποκρίνεται στο δύσκολο έργο του, με στόχευση την εργασία και όχι τις διάφορες μορφές υποαπασχόλησης .
     Είμαστε αντίθετοι ως προς αυτού του τύπου την αξιολόγηση που δρομολογεί το υπουργείο και την φαυλότητα που εξυπηρετεί το 15% ,δηλαδή την δεξαμενή απολύσεων.
      Προτείνουμε η διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης να γίνεται  από τον ΟΑΕΔ – σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο - και όχι από τα διάφορα ιδιωτικά κέντρα εκμετάλλευσης των κοινοτικών κονδυλίων που υλοποιούν τα προγράμματα χωρίς στόχευση .Το παράδοξο είναι το κάθε ιδιωτικό  ΚΕΚ εισπράττει 5500 ευρώ για κάθε καταρτιζόμενο και στον άνεργο φτάνουν ,από αυτά, μόλις τα  1600 ευρώ και στο τέλος του προγράμματος τα ποσοστά απορρόφησης να είναι μονοψήφια και τα ποσοστά ανεργίας να παραμένουν σταθερά σε διψήφιο αριθμό.
Ο ρόλος του ΟΑΕΔ είναι καθοριστικός στον τομέα προώθησης της απασχόλησης και απαιτείται η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του και όχι η  συρρίκνωση των τομέων δράσης του Οργανισμού που προωθεί σταδιακά η σημερινή συγκυβέρνηση.»


Subscribe to RSS Feed