Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση της Όλγας Γεροβασίλη, εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ, και της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου (ΕΕΚΕ) Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, για το Νομοσχέδιο «Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που συζητείται σήμερα στη Βουλή:
ΝΑΙ στην μείωση της χρηματοδότησης – ΟΧΙ στη χρηματοδότηση από ΝΠΙΔ
Η δίκαιη και διαφανής επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων και ο ενδελεχής έλεγχος στα οικονομικά τους αποτελεί εχέγγυο για την σωστή λειτουργία του πολιτικού συστήματος.
Οι παρούσες οικονομικές συνθήκες και οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, επιβάλλουν την μείωση του ύψους της κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα.
Προφανώς, συμφωνούμε με τη μείωση πάνω από 50% που εισάγεται στο παρόν Νομοσχέδιο και σημειώνουμε, προς γνώση της κοινής γνώμης, ότι, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει ήδη επέλθει σημαντική μείωση της κρατικής επιχορήγησης, περίπου 75%, παρά τον ισχύοντα Νόμο.
Το Νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, με το πρόσχημα της διαφάνειας και του ελέγχου, εισάγει ρυθμίσεις που είναι όχι απλά επικίνδυνες για το πολιτικό σύστημα, αλλά συνιστούν και οπισθοχώρηση για τη Δημοκρατία.
Η δυνατότητα χρηματοδότησης κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών προσώπων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, νομιμοποιεί – στην καλύτερη περίπτωση – τις σχέσεις συναλλαγής μεταξύ οικονομικών συμφερόντων και κομμάτων και οδηγεί στην οικοδόμηση ενός πολιτικού συστήματος αμερικανικού μοντέλου.
Επιπλέον, η ονομαστικοποίηση των κουπονιών που εκδίδονται από τα κόμματα, οδηγεί στο «φακέλωμα» των μελών και των φίλων τους, διαταράσσοντας τη σχέση πολίτη – κόμματος.
Το Νομοσχέδιο αυτό δεν επιλύει το πρόβλημα της διακίνησης «μαύρου χρήματος».
Αντίθετα, μέσα από αυτό επιχειρούν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ να «εξαγνιστούν» για τις αμαρτίες του παρελθόντος στα μάτια των πολιτών.
Δεν υπήρξαμε ποτέ μέρος του προβλήματος και δεν θα συμβάλλουμε στον «εξαγνισμό» τους.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2014
Subscribe to RSS Feed