Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Αποτέλεσμα εικόνας για περιφερεια ηπειρου κτιριο φωτοΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
κ. Παργανά
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου  κ.  Καχριμάνη

κ. Πρόεδρε,
Σας παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τη διαδικασία συζήτησης επερώτησης, το παρακάτω θέμα που απευθύνεται προς τον κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου:

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και στελέχωση Δομών της Περιφέρειας Ηπείρου
Στις  6/11/2014 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με το Αριθμ. Πρωτ. 74753/15215/06-11-2014 ζητά να της αποσταλούν μέχρι στις 12/11/2014 τα στοιχεία-έκθεση αξιολόγησης των δομών της περιφέρειας Ηπείρου. Η έκθεση σύμφωνα με το υπόδειγμα θα πρέπει να διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια:
ΜΕΡΟΣ Α: Αξιολόγηση των Δομών της Περιφέρειας
1.       Εισαγωγή
2.       Αποτύπωση-Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής
3.       Αποτύπωση- Αξιολόγηση της στελέχωσης της Περιφέρειας
4.       Αποτύπωση-Αξιολόγηση της οργάνωσης και στελέχωσης των Νομικών προσώπων
ΜΕΡΟΣ Β: Σχέδιο αναδιοργάνωσης και στελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας
1.       Προτάσεις για το νέο οργανόγραμμα της Περιφέρειας
2.       Σχέδιο στελέχωσης των περιφερειακών ενοτήτων

Ταυτόχρονα ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Π.Ε. Πρέβεζας με πρόσφατη απόφασή του που κοινοποιήθηκε στον τύπο θέτει θέματα νομιμότητας στελέχωσης υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:
Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ… ξαναχτυπά
Σε προηγούμενο έγγραφό μας (ΑΠ 2/14-2-2014 ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ… παλιό το ανέκδοτο) είχαμε στηλιτεύσει τον τρόπο ορισμού προϊσταμένων στην Περιφέρεια Ηπείρου και τη μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (ν.3839/2010). Επανερχόμαστε, δυστυχώς, για τη συνέχεια.
Με νέα απόφασή του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου όρισε προϊστάμενο σε οργανική μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που λειτουργούσε τα τελευταία 3 χρόνια χωρίς προϊστάμενο και χωρίς να έχει γίνει καμιά διαδικασία κάλυψης της θέσης ευθύνης με υπαλλήλους που υπηρετούσαν στην Διεύθυνση και είχαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
                       Καλούμε τη Περιφερειακή αρχή  να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ακύρωση του Ν. 4275/2014 που αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων, με την προσχηματική διαδικασία εξετάσεων, την εισαγωγή ιδιωτών στα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων και την απουσία εκπροσώπων των εργαζομένων, την διάτρητη διαδικασία συνεντεύξεων. Ζητάμε την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3839/2010  και στις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί.
                 Ζητάμε τον  άμεσο τερματισμό της αποσπασματικής και επιλεκτικής   ανάθεσης θέσης ευθύνης με απόφαση πολιτικού οργάνου και την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών μέσα από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή
  • Σε τι ενέργειες έχει προβεί η Περιφερειακή Αρχή σχετικά με όσα αναφέρονται στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την αξιολόγηση των δομών της Περιφέρειας;
  • Αν προτίθεται πριν την υποβολή της όποιας έκθεσης να φέρει το θέμα για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
  • Αν έχει δρομολογηθεί η οποιαδήποτε διαδικασία κατάρτισης του νέου οργανογράμματος της Περιφέρειας και αν αυτό θα έρθει και πότε προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
  • Αν έχουν προσδιορισθεί οι βασικοί άξονες και αρχές κατάρτισης του νέου οργανογράμματος
  • Αν υπάρχει σχέδιο στελέχωσης των Περιφερειακών ενοτήτων
  • Ποια είναι η θέση της Περιφερειακής Αρχής σχετικά με την αξιολόγηση δομών και προσωπικού που προωθεί η κυβέρνηση υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της απέναντι στην τρόικα για μείωση του Δημόσιου τομέα;
  • Τι απαντά η Περιφερειακή Αρχή στις καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων στην Π.Ε. Πρέβεζας;
Ιωάννινα 21/11/2014
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Γεροβασίλη Όλγα
Τσίκαρης Βασίλειος
Μπασιούκας Κώστας
Πάϊκας Σπύρος
Γιολδάσης Βασίλειος
Ταπραντζή Τζένη
Γκούντας Κωνσταντίνος
Κωνής Δημήτριος
Πάνης Χαράλαμπος
Πάντος Παναγιώτης
Subscribe to RSS Feed