Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με αφορμή τη συζήτηση για το εμπάργκο των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων στη Ρωσία και τις επιπτώσεις που έχει η πολιτική αυτή τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στον τουρισμό, δύο δυναμικούς και ταυτόχρονα ουσιαστικούς πυλώνες της οικονομίας της Ηπείρου, θεωρεί ότι απαιτείται η χάραξη μιας εθνικής πολιτικής που να στοχεύει:

- Στην προώθηση μιας λύσης στη κρίση της Ουκρανίας μέσω της διπλωματικής οδού με σεβασμό στο δικαίωμα του Ουκρανικού Λαού να επιλύσει μόνος του τα προβλήματα του, μακριά από συγκαλυμμένες ή απροκάλυπτες επεμβάσεις που καθιστούν την Ουκρανία και το Λαό της θύμα των γεωστρατηγικών συμφερόντων των Μονοπωλιακών ομίλων. Η χρησιμοποίηση του φασιστικού παράγοντα για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι απόλυτα καταδικαστέα και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ειρήνη στην περιοχή μας.
- Στην στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, καθώς και τη συμπλήρωση του με εναλλακτικές δραστηριότητες στα πλαίσια της πολυτομεακής και πολυλειτουργικής γεωργίας.
- Στην προστασία του κοινωνικού δικαιώματος της πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα, σε προσιτές τιμές.
-          Στην αύξηση του βαθμού αυτοδυναμίας της χώρας σε τρόφιμα.

- Στην αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς και μείωση της εξάρτησης της ελληνικής γεωργίας από εισαγόμενους συντελεστές παραγωγής.
- Στην αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου σε όφελος των παραγωγών με τη βράχυνση της αλυσίδας μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.
- Στη στροφή στην παραγωγή επώνυμων πιστοποιημένων προϊόντων και την ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας.
- Στην εκ βάθρων ανασυγκρότηση και εξυγίανση των συνεταιρισμών και της συνεργατικής ιδέας καθώς και ενίσχυση των ποικίλων πρωτοβουλιών που λειτουργούν στη βάση της κοινωνικής ανάγκης και της συλλογικότητας.
- Στην ανάπτυξη της περιφέρειας και τον «επανεποικισμό» της υπαίθρου στο πλαίσιο ενός προγράμματος αειφόρου ανασυγκρότησης της χώρας.
- Στο σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών μας πόρων, οι οποίοι αποτελούν φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και είναι αδιαπραγμάτευτος ο δημόσιος χαρακτήρας τους.ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ:

-  Την άμεση αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από το ρωσικό εμπάργκο.
- Την εξασφάλιση χρηματοδότησης για να μπορέσουν οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων να καλλιεργήσουν απρόσκοπτα , αλλά και να υπάρξει κρατική στήριξη και σχεδιασμός για διεύρυνση των αγορών που απευθύνονται τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.
- Την δωρεάν διανομή αδιάθετων ποσοτήτων σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και σε κρατικούς φορείς (νοσοκομεία, στρατός, ιδρύματα), αλλά και την ενεργοποίηση κρατικών φορέων και περιφερειών για άμεσο επανασχεδιασμό διάθεσης αγροτικών προϊόντων που μέχρι τώρα απευθύνονταν στη ρώσικη αγορά.
Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανόρθωση του πρωτογενή τομέα με στόχο μια βιώσιμη γεωργία σε όφελος των κοινωνικών αναγκών των πολλών.

Ιωάννινα 29/10/2014
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Γεροβασίλη Όλγα
Τσίκαρης Βασίλειος
Μπασιούκας Κώστας
Πάϊκας Σπύρος
Γιολδάσης Βασίλειος
Ταπραντζή Τζένη
Γκούντας Κωνσταντίνος
Κωνής Δημήτριος
Πάνης Χαράλαμπος
      Πάντος Παναγιώτης


Subscribe to RSS Feed