Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα τη χορωδία της πολιτικής υποκρισίας, που απαρτίζεται από την Περιφερειακή Αρχή, νυν και πρώην βουλευτές της Αξιωματικής αντιπολίτευσης, να χύνει κροκοδείλια δάκρυα για την δήθεν αδιαφορία του υπουργείου να εντάξει στον κατάλογο των μεγάλων έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ) 2014 – 2020 τον οδικό άξονα Ιωάννινα – Κακκαβιά.
Χρειάζεται  ιδιαίτερο  πολιτικό θράσος  να επανέρχεται στον «τόπο του εγκλήματος» ως τιμητής πλέον, ο υπουργός των κυβερνήσεων Καραμανλή, με ευθύνη των οποίων εξαιρέθηκε ο οδικός άξονας Ιωάννινα – Κακκαβιά από το συνολικό έργο της Ιόνιας Οδού, δημιουργώντας έκτοτε ζήτημα χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου και άρα ένταξής του στο προηγούμενο και το νέο ΕΣΠΑ και στερώντας με αυτόν τον τρόπο την Περιφέρεια Ηπείρου από ένα ζωτικής σημασίας αναπτυξιακό έργο.
Χρειάζεται  ιδιαίτερο πολιτικό θράσος  για κάποιους, που συνέταξαν και υπέβαλαν το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και το ΠΕΠ Ηπείρου (Κυβέρνηση Σαμαρά και Περιφέρεια Ηπείρου) και στα οποία δεν ενέταξαν το συγκεκριμένο έργο,  να εγκαλούν σήμερα όσους αδυνατούν,  λόγω θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΣΠΑ να το εντάξουν. Είναι γνωστό, και ιδιαίτερα σε όσους σήμερα ανακάλυψαν τη σημασία του έργου, ότι  ο ανασχεδιασμός του Ε.Π. και η τροποποίηση του καταλόγου των μεγάλων έργων και η ανακατανομή των δεσμευμένων πόρων ανά δράση, γίνονται με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και προφανώς όχι πριν την ενδιάμεση αξιολόγηση του νέου ΕΣΠΑ. Ας σταματήσουν επιτέλους την εκστρατεία αποπροσανατολισμού των Ηπειρωτών και τη φτηνή αντιπολιτευτική τακτική. Είναι καιρός να βρουν το θάρρος και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη διαχρονική καθυστέρηση υλοποίησης βασικών υποδομών στην Ήπειρο.
                Δυστυχώς για όλα τα μέλη της συγκεκριμένης χορωδίας, οι Ηπειρώτες διαπιστώνουν, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες για τη χώρα, το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την άρση της απομόνωσης της περιοχής,  καθώς για πρώτη φορά έγινε πρόβλεψη χρηματοδότησης για έναρξη έργων  που είχαν παραπεμφθεί στις καλένδες, όπως η σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου.
Η παράταξη  ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, στο μέρος που της αναλογεί, θα καταβάλει κάθε απαιτούμενη προσπάθεια  να δρομολογηθεί  η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, καθώς πιστεύει ότι αποτελεί έργο καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της περιοχής.


Ιωάννινα 28/12/2015Το Γραφείο Τύπου

της Παράταξης Ήπειρος Ανατροπής

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015


Η αναθεώρηση του θεσμοθετημένου το 2003 με βάση το ν.2742/1999 (ΦΕΚ 1451/Β/6-10-2003) ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, που έπεται της θεσμοθέτησης των υπερκείμενων πλαισίων, ήτοι α) του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και β) των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΠΕ, Τουρισμού, Βιομηχανίας, Καταστημάτων Κράτησης, Υδατοκαλλιεργειών) αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μας. Με την έννοια αυτή η υπεύθυνη κατάθεση απόψεων, παρατηρήσεων και επισημάνσεων, πέρα και έξω από συντεχνιακές, τοπικές και ιδιοτελείς λογικές συνιστά βασική υποχρέωση όλων των φορέων και των πολιτών της περιοχής μας. Στο πλαίσιο αυτό η παράταξη μας «Ήπειρος Ανατροπής» εκτιμώντας ότι γενικά το υπό συζήτηση ΠΠΧΣΑΑ κινείται σε μια θετική κατεύθυνση, καταθέτει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις της στη συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Από τη μελέτη των στοιχείων-κατευθύνσεων που παρατίθενται στο σύνολο του υλικού που βρίσκεται υπό διαβούλευση (Μελέτη, παραρτήματα, χάρτες, Σχέδιο ΥΑ, κλπ) προκύπτουν σημαντικές ελλείψεις, αντιφάσεις, νομικές αναντιστοιχίες κλπ που δημιουργούν σημαντικές ασάφειες οι οποίες εύκολα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς διάφορες κατευθύνσεις.
Στη συνέχεια, και χωρίς να είναι οι μόνες, γίνεται μια προσπάθεια να καταγράψουμε τις βασικές ελλείψεις και αντιφάσεις που εντοπίσαμε και που κατά την άποψή μας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο εξεταζόμενο πλαίσιο. Συγκεκριμένα:
 • Θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου Εθνικής Αναπτυξιακής στόχευσης και προοπτικής. Σε ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει να υπακούουν τόσο το Γενικό όσο και το Περιφερειακό Πλαίσιο και συνακόλουθα τα υποκείμενα χωροταξικά σχέδια. Η απουσία ενός τέτοιου στρατηγικού σχεδίου, μέχρι τώρα, οδηγεί στην υιοθέτηση αποσπασματικών αναπτυξιακών και παρεμβατικών προτεραιοτήτων, με πιθανό μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα τις άναρχες και δύσκολα αναστρέψιμες παρεμβάσεις, την διοχέτευση πόρων σε μη αποδοτικές κατευθύνσεις κλπ.
 • Απαιτείται η εναρμόνιση της μελέτης και συνολικά των συνοδευτικών υλικών του Περιφερειακού Πλαισίου με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εκτιμούμε ότι υπό το πρίσμα των νέων προτεραιοτήτων που ετέθησαν για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο με πρόβλεψη χρηματοδότησης και αφορούν στη σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου και σημαντικούς οδικούς άξονες που θα συμβάλουν στην πραγματική ανάπτυξη του τόπου μας, θα πρέπει να επανεξεταστούν η ιεράρχηση και οι προτεραιότητες υλοποίησης των βασικών αυτών υποδομών, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και στο χωροταξικό πλαίσιο.
 • Δεν γίνεται μια αξιόπιστη αξιολόγηση για την κατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου και κατά πόσο αυτό μπορεί να υπηρετήσει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και ανάγκες της περιοχής. Αποτέλεσμα της έλλειψης αυτής είναι η απουσία προτάσεων στρατηγικής παρεμβάσεων στο επαρχιακό δίκτυο ώστε αυτό να αποτελέσει ένα συνεκτικό εργαλείο ανάπτυξης.
 • Διαπιστώνονται κρίσιμες αντιφάσεις ανάμεσα στις μελέτες-υλικά και το σχέδιο της Υπουργικής απόφασης σε ιδιαίτερα βασικούς τομείς παραγωγικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας πχ. ΑΠΕ. Σελ 109 στο Β1 τοπίο αναφέρεται στα Ζαγόρια και επαναλαμβάνεται και για άλλες περιοχές το εξής «…..Όσον αφορά στην εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) η εγκατάστασή τους εντός των δασικών περιοχών και των δασικών οικοσυστημάτων προτείνεται να γίνεται με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα και συγκεκριμένα: α) Να αποψιλώνεται η μικρότερη δυνατή δασική έκταση, β) Το οδικό δίκτυο πρόσβασης να ακολουθεί κατά το δυνατόν υφιστάμενους δασικούς δρόμους και να επιτρέπονται μόνον οι απολύτως αναγκαίες νέες διανοίξεις, γ) Οι γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας να ακολουθούν το οδικό δίκτυο ώστε να αποφεύγεται η επιπλέον αποψίλωση των εκτάσεων.» Ενώ στο σχέδιο ΥΑ σελ 81 αντίστοιχα αναφέρεται «10.4.2. Αιολικές εγκαταστάσεις. Ως καταρχήν κατάλληλες περιοχές θεωρούνται οι οροσειρές στα Ανατολικά του Ν. Άρτας (Γάβροβο – Όρη Βάλτου, Κοκκινόλακκος των Δ. Γ. Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων) στο Ξεροβούνι (όρια Ν. Άρτας – Ιωαννίνων, Δ. Ζηρού, Αρταίων και Β. Τζουμέρκων) οι ορεινοί όγκοι του Κασσιδιάρη και των Τσαμαντών (Δ. Πωγωνίου, Ζίτσας, Φιλιατών) καθώς και οι ορεινοί όγκοι της ενδοχώρας του Ν. Θεσπρωτίας και Πρεβέζης. Για λόγους προστασίας των τουριστικών πόρων δεν συνιστάται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις κορυφογραμμές των ορεινών όγκων των Ν. Θεσπρωτίας και Πρεβέζης που γειτνιάζουν με τις ευρείες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης.» Οι αντιφάσεις αυτές εγκυμονούν κινδύνους χρησιμοποίησης τους αλά καρτ κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές εντάσεις, ματαιώσεις επενδύσεων κλπ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ιδιαίτερα η μη εναρμόνιση του ΠΠΧΣΑΑ με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, όπου η Ήπειρος δεν αναφέρεται καν ως Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας με αξιοποιήσιμη φέρουσα ικανότητα (ΦΕΚ 2464 Β΄/03-12-2008, παράρτημα ΙΙΙ). Προτείνουμε να προβλεφτούν στο άρθρο 10.4 (και στο παράρτημα 2) του σχεδίου ΥΑ αποστάσεις μεγαλύτερες από τις ελάχιστες που προβλέπει το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από το ανάγλυφο της Ηπείρου, την πληθώρα χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που υπάρχουν στην Ήπειρο. Η οπτική ρύπανση από τη χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις ευρείες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και την ύπαρξη των χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Μας βρίσκει τελείως αντίθετους η εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων σε δασικές περιοχές ή περιοχές για την πρόσβαση στις οποίες θα απαιτηθούν έργα εκχέρσωσης δασών.
 • Στο σχέδιο ΥΑ δεν γίνεται σαφής αναφορά αν τα υλικά (Μελέτη, Παραρτήματα, Τοπίο κλπ) συνιστούν αναπόσπαστο Τμήμα της ΥΑ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτό πρέπει να θεραπευτεί κατά τρόπο που να μην επιτρέπει την αλά καρτ χρησιμοποίηση των αντιθέσεων που εντοπίζονται.
 • Στο συγκεκριμένο Χωροταξικό σχέδιο δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των υδάτων και δεν ενσωματώνεται το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ2292/Β/2013 ). Ιδιαίτερη αξία προβλέψεων έχει η διαχείριση των υπόγειων υδάτων, καθώς και οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία, τη βελτίωση και προστασία υδροβιότοπων της περιοχής κλπ.
 • Συμφωνούμε γενικά με την τοποθέτηση του ΤΕΕ Ηπείρου (βλέπε στο τέλος της τοποθέτησης) σχετικά με τα: Αεροδρόμιο Ιωαννίνων, Λιμάνι Πρέβεζας, Άρτα, Ζαγοροχώρια. Με τις παρακάτω επισημάνσεις: Σχετικά με το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων θεωρούμε ότι, εκτός από την αναγκαία δρομολογημένη αναβάθμισή του, ο ρόλος του θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας ενότητας παρεμβάσεων που να συμπεριλαμβάνει: Το αεροδρόμιο του Ακτίου, την οδική σύνδεση Ακτίου - Ιόνιας Οδού - Αεροδρομίου Ιωαννίνων. Στο θέμα του λιμανιού της Πρέβεζας εκτιμούμε ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα διατήρησης του περιορισμένου εμπορικού του χαρακτήρα που ισχύει σήμερα.
 • Θεωρούμε απαραίτητη τη χωροθέτηση περιοχών ανάπτυξης βιολογικής γεωργίας. Εντοπίζουμε έλλειμμα στην ακριβέστερη οριοθέτηση της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας η οποία με δεδομένο την περιορισμένη έκτασή της στην Ήπειρο επιβάλλεται να προστατευτεί από άλλες χρήσεις.
 • Δεν γίνεται αναφορά στο γεωθερμικό πεδίο της Κόνιτσας (Καβάσιλα, Αμάραντος). Πλήρης χαρακτηρισμός του, κατευθύνσεις αξιοποίησής του.
 • Θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει εκτίμηση για το τεράστιο πρόβλημα της αιθαλομίχλης στα Ιωάννινα η οποία, κατά την εκτίμησή μας, ήρθε για να μείνει αν δεν σχεδιαστούν και προταχθούν παρεμβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την αντιμετώπισή του πχ. Αγωγός Φυσικού Αερίου, Δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, κλπ. Το συγκεκριμένο πρόβλημα θα έχει σοβαρές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα τόσο στην υγεία και την ανάπτυξη, όσο και στον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής.
 • Θα πρέπει να επανεκτιμηθεί ο ρόλος υγειονομικών υποδομών ιδιαίτερα στη παραλιακή ζώνη, πχ το σχεδιαζόμενο νοσοκομείο Μύτικα, που θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει με αξιόπιστο τρόπο το ιδιαίτερα ενισχυμένο τουριστικό φορτίο της καλοκαιρινής περιόδου.
 • Θεωρούμε ότι δεν ευσταθεί η εκτίμηση που καταγράφεται στο σχέδιο ΥΑ και ορίζει ως ενιαίο αναπτυξιακό άξονα την περιοχή της οροσειράς της Πίνδου από τα Τζουμέρκα μέχρι το Μέτσοβο (άρθρο 5, παρ. 4). Κρίνουμε ότι αν παραμείνει ο χαρακτηρισμός ως ενιαίου άξονα θα αποβεί σε βάρους της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής των Τζουμέρκων. Άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να χωριστούν οι δύο χωρικές ενότητες και να αναθεωρηθούν οι προτεραιότητες παρεμβάσεων του ορεινού οδικού δικτύου που περιγράφονται στο σχεδίου ΥΑ.
 • Σε σχέση με τις υδατοκαλλιέργειες στο άρθρο 10.7 να προστεθεί εντός παρενθέσεως μετά τον όρο «κορεσμένες» η εξής φράση: «και δεν κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση νέων μονάδων μέχρι να διευθετηθούν χωροταξικά οι υφιστάμενες». Επίσης, το άρθρο 10.7.1 του σχεδίου ΥΑ πρέπει να αντικατασταθεί καθώς είναι αντιαναπτυξιακό, αντίθετο με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες και σε κάθε περίπτωση ισοδυναμεί με την οριστική απαγόρευση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στην περιοχή. Προτείνουμε να πάρει τη μορφή: «Να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η διαδικασία χωροθέτησης ΠΟΑΥ στην περιοχή κατά τα οριζόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες, από τις μελέτες της οποίας (ΠΟΑΥ) θα προκύψει, τόσο η διευθέτηση των υφιστάμενων μονάδων, όσο και η επέκτασή τους, αλλά και η δυνατότητα ίδρυσης νέων μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της ΠΟΑΥ και τις περιβαλλοντικές συνθήκες αυτής».
 • Θεωρούμε απαραίτητο να προβλεφτούν κατευθύνσεις ανάπτυξης υποδομών εκπαίδευσης για επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα.
 • Επιβάλλεται το Περιφερειακό χωροταξικό να προβλέπει την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και την πλήρη εναρμόνισή του με το θεσμοθετημένο ΕΣΔΑ.
 • Θεωρούμε ότι η χωροθέτηση μεγάλου αριθμού Υ/Η σταθμών παραγωγής ενέργειας και Αιολικών Πάρκων, όπως προκύπτει από το χάρτη Π.2γ, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο υδάτινο δυναμικό της περιοχής και θα υποβαθμίσει οικοσυστήματα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που συνιστούν και την ταυτότητα της Ηπείρου. Απαιτείται η θεσμοθέτηση αυστηρού πλαισίου όρων και προδιαγραφών που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιομορφία της περιοχής για την έγκριση μονάδων Η/Υ.
 • Το ρυθμιστικό του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων εκπονήθηκε στην περίοδο των Καποδιστριακών Δήμων του Λεκανοπεδίου (Παμβώτιδα, Ανατολή, Ιωαννιτών, Πέραμα, Ελεούσα, Μπιζάνι). Η αναγκαιότητα συντονισμού και ρύθμισης των χρήσεων γης και δικτύων λόγω της διοικητικής πολυδιάσπασης του Λεκανοπεδίου επέβαλε την θέσπιση του. Η εκπόνηση της μελέτης του ρυθμιστικού πραγματοποιήθηκε στην περίοδο της μεγάλης ζήτησης γης, για την οικιστική ανάπτυξη που σχεδιάστηκε με στόχους διπλασιασμού των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων στην αξιοποίηση της προς ένταξη γης παρουσιάζει ατέλειες και προβλήματα. Στον τομέα ανάπτυξης των δικτύων μεταφορών δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα των διαμπερών κινήσεων στο οικιστικό συγκρότημα της πόλης και των περιφερειακών οικισμών και δεν εμπεριέχει στρατηγική στόχευση. Η μετεξέλιξη του Δήμου σε Καλλικρατικό με την ενσωμάτωση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων εκτός Ελεούσας δημιούργησε νέο πλαίσιο διοικητικής διάρθρωσης και λειτουργίας. Η εφαρμογή του εκπονηθέντος ρυθμιστικού βασικά σε ένα Δήμο προσθέτει ένα ακόμη γραφειοκρατικό μηχανισμό ελέγχου των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν έχει να συντονίσει δράσεις διαφορετικών διοικητικών οντοτήτων παρά ενός μόνο διοικητικού οργάνου. Προτείνουμε την αναθεώρηση της μελέτης σε σχέδιο master plan. Προτείνουμε την ενοποίηση των υφιστάμενων εγκεκριμένων Γ.Π.Σ των πρώην Καποδιστριακών Δήμων και αναθεώρηση τους με νέα μελέτη ενός ενιαίου ΓΠΣ, στη βάση της νέας κατάστασης που έχει προκύψει από την οικονομική κρίση, στην κατεύθυνση κάλυψης των οικιστικών αναγκών της επομένης εικοσαετίας βάσει των νέων προβλέψεων. Επίσης, απαιτείται επανεξέταση της ανάπτυξης των δικτύων μεταφορών ώστε να επιλυθούν προβλήματα στρατηγικού και τακτικού χαρακτήρα που δεν επιλύθηκαν με την μελέτη του ρυθμιστικού.


Χωρίς να θεωρούμε ότι αυτές είναι οι μόνες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο ΠΠΧΣΑΑ, πιστεύουμε ότι οι προτεινόμενες συμπληρώσεις- τροποποιήσεις από την παράταξή μας συμβάλλουν σε μια πιο ολοκληρωμένη επεξεργασία του ΠΠ, το οποίο θεωρούμε γενικά ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Ιωάννινα 23-12-2015
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα από την τοποθέτηση του ΤΕΕ Ηπείρου για το ΠΠΧΣΑΑ με το οποίο όπως προαναφέραμε συμφωνούμε, διατηρώντας τις επιφυλάξεις μας για τα σημεία που επισημάναμε.

ΚΕΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

«………
 • Λιμάνι Πρέβεζας
Για το λιμάνι της Πρέβεζας οι αναφορές που γίνονται σε διάφορα σημείου του κειμένου το χαρακτηρίζει ως τομέα για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και επιβατική σύνδεση με άλλα λιμάνια των νησιών του Ιονίου και τουριστικής εκμετάλλευσης . Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, σε συνδυασμό με την άμεση πρόσβαση με το αεροδρόμιο του Ακτίου .
 • Άρτα
Η ανάπτυξη που προβλέπεται για την πόλη της Άρτας είναι κυρίως ως κέντρο μια αγροτικής οικονομίας , η οποία θα αποτελεί το επίκεντρο της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα καθώς και του τομέα της μεταποίησης . Θα περιμέναμε μια εκτενέστερη ανάπτυξη και σε άλλους τομείς , όπως την ανάδειξη της ως κέντρο βυζαντινού πολιτισμού και τουρισμού μια και για χρόνια αποτελούσε την πρωτεύουσα της Ηπείρου . Μέσα σε αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν και μνημεία όπως η αρχαία Αμβρακία καθώς και το ιστορικό γεφύρι . Επίσης ένα σημαντικό κομμάτι που αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της πόλης είναι η διευθέτηση της κοίτης του Αράχθου καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που πρέπει να αναπτυχθούν με χαρακτηριστικό την αστική δομή και ποιες με την γεωργική , για να οριστούν με σαφήνεια οι χρήσεις της κάθε περιοχής , ώστε να επιτευχθεί η ορθότερη δυνατή ανάπτυξη, διαφυλάσσοντας τις περιουσίες των πολιτών και αυξάνοντας τις παραγωγικές δομές της περιοχής . Επίσης αντί της θέσπισης δύο βιομηχανικών πάρκων που προβλέπει η μελέτη θα μπορούσε να έκανε αναφορά σε ένα μεγαλύτερο Βιομηχανικό Πάρκο, με ολοκληρωμένη λειτουργία και κατά συνέπεια πλήρεις υποδομές, κοντά στην περιοχή της Καμπής, έτσι ώστε να αποτελεί το κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας της περιοχής και να έχει άμεση σύνδεση με την Ιόνια οδό .
 • Αεροδρόμιο Ιωαννίνων
Για το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων γίνεται πρόβλεψη για χρήση του ως εμπορευματικού κέντρου . Αυτό μας βρίσκει τελείως αντίθετους μια και πρόκειται για ένα τεράστιο έργο χωρίς ανταποδοτικό όφελος για την περιοχή . Θεωρούμε ότι το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να ολοκληρωθεί η υπάρχουσα μελέτη που ήδη εκτελείται , χωρίς περαιτέρω δαπάνες. Η χρήση του αεροδρομίου πρέπει να είναι καθαρά επιβατική , έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι χρήσεις τουρισμού που αφορούν την πόλη των Ιωαννίνων , το Πανεπιστήμιο , τον συνεδριακό τουρισμό καθώς και τη σύνδεση των ορεινών όγκων, όπως του Μετσόβου , του Ζαγορίου και των Τζουμέρκων , για όλες τις χρήσεις που μπορούν να αναπτυχθούν εκεί , με το εξωτερικό κυρίως , αλλά και με άλλες περιοχές της χώρας . Επίσης μπορεί να παίξει υποστηρικτικό ρόλο και για την ανάδειξη του τουρισμού και στα παράλια της Ηπείρου μια και με τα δύο οδικά δίκτυα της Ιονίας Οδού καθώς και της Εγνατίας Οδού , η πρόσβαση σε αυτά είναι γρήγορη και ασφαλής .
 • Περιοχή Ζαγορίου
Η περιοχή του Ζαγορίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς της περιοχής μας, μια και αποτελεί σπουδαίο τουριστικό και αρχιτεκτονικό προορισμό, σε ένα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τοπίο . Παρολαυτά θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις στο ήδη υφιστάμενο Προεδρικό Διάταγμα. Δηλαδή θα πρέπει οι οικισμοί του Περάματος και της Αμφιθέας να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου των Ιωαννίνων , σε αντίθεση με τον οικισμό της Άνω Κλειδωνιάς που δύναται να ενταχθεί στο συγκεκριμένο διάταγμα. Επίσης στην συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να εξετασθούν αναλυτικότερα οι χρήσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση , χωρίς βεβαίως να αποτελεί τροχοπέδη στην παραγωγική διαδικασία της περιοχής . Ακόμη θα ήταν σκόπιμο να εξεταστούν και οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός των οικισμών , για τη καλύτερη διαφύλαξη του παραδοσιακού τους χαρακτήρα ……».


Subscribe to RSS Feed