Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα τη χορωδία της πολιτικής υποκρισίας, που απαρτίζεται από την Περιφερειακή Αρχή, νυν και πρώην βουλευτές της Αξιωματικής αντιπολίτευσης, να χύνει κροκοδείλια δάκρυα για την δήθεν αδιαφορία του υπουργείου να εντάξει στον κατάλογο των μεγάλων έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ) 2014 – 2020 τον οδικό άξονα Ιωάννινα – Κακκαβιά.
Χρειάζεται  ιδιαίτερο  πολιτικό θράσος  να επανέρχεται στον «τόπο του εγκλήματος» ως τιμητής πλέον, ο υπουργός των κυβερνήσεων Καραμανλή, με ευθύνη των οποίων εξαιρέθηκε ο οδικός άξονας Ιωάννινα – Κακκαβιά από το συνολικό έργο της Ιόνιας Οδού, δημιουργώντας έκτοτε ζήτημα χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου και άρα ένταξής του στο προηγούμενο και το νέο ΕΣΠΑ και στερώντας με αυτόν τον τρόπο την Περιφέρεια Ηπείρου από ένα ζωτικής σημασίας αναπτυξιακό έργο.
Χρειάζεται  ιδιαίτερο πολιτικό θράσος  για κάποιους, που συνέταξαν και υπέβαλαν το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και το ΠΕΠ Ηπείρου (Κυβέρνηση Σαμαρά και Περιφέρεια Ηπείρου) και στα οποία δεν ενέταξαν το συγκεκριμένο έργο,  να εγκαλούν σήμερα όσους αδυνατούν,  λόγω θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΣΠΑ να το εντάξουν. Είναι γνωστό, και ιδιαίτερα σε όσους σήμερα ανακάλυψαν τη σημασία του έργου, ότι  ο ανασχεδιασμός του Ε.Π. και η τροποποίηση του καταλόγου των μεγάλων έργων και η ανακατανομή των δεσμευμένων πόρων ανά δράση, γίνονται με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και προφανώς όχι πριν την ενδιάμεση αξιολόγηση του νέου ΕΣΠΑ. Ας σταματήσουν επιτέλους την εκστρατεία αποπροσανατολισμού των Ηπειρωτών και τη φτηνή αντιπολιτευτική τακτική. Είναι καιρός να βρουν το θάρρος και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη διαχρονική καθυστέρηση υλοποίησης βασικών υποδομών στην Ήπειρο.
                Δυστυχώς για όλα τα μέλη της συγκεκριμένης χορωδίας, οι Ηπειρώτες διαπιστώνουν, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες για τη χώρα, το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την άρση της απομόνωσης της περιοχής,  καθώς για πρώτη φορά έγινε πρόβλεψη χρηματοδότησης για έναρξη έργων  που είχαν παραπεμφθεί στις καλένδες, όπως η σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου.
Η παράταξη  ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, στο μέρος που της αναλογεί, θα καταβάλει κάθε απαιτούμενη προσπάθεια  να δρομολογηθεί  η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, καθώς πιστεύει ότι αποτελεί έργο καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της περιοχής.


Ιωάννινα 28/12/2015Το Γραφείο Τύπου

της Παράταξης Ήπειρος Ανατροπής

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015


Η αναθεώρηση του θεσμοθετημένου το 2003 με βάση το ν.2742/1999 (ΦΕΚ 1451/Β/6-10-2003) ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, που έπεται της θεσμοθέτησης των υπερκείμενων πλαισίων, ήτοι α) του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και β) των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΠΕ, Τουρισμού, Βιομηχανίας, Καταστημάτων Κράτησης, Υδατοκαλλιεργειών) αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μας. Με την έννοια αυτή η υπεύθυνη κατάθεση απόψεων, παρατηρήσεων και επισημάνσεων, πέρα και έξω από συντεχνιακές, τοπικές και ιδιοτελείς λογικές συνιστά βασική υποχρέωση όλων των φορέων και των πολιτών της περιοχής μας. Στο πλαίσιο αυτό η παράταξη μας «Ήπειρος Ανατροπής» εκτιμώντας ότι γενικά το υπό συζήτηση ΠΠΧΣΑΑ κινείται σε μια θετική κατεύθυνση, καταθέτει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις της στη συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Από τη μελέτη των στοιχείων-κατευθύνσεων που παρατίθενται στο σύνολο του υλικού που βρίσκεται υπό διαβούλευση (Μελέτη, παραρτήματα, χάρτες, Σχέδιο ΥΑ, κλπ) προκύπτουν σημαντικές ελλείψεις, αντιφάσεις, νομικές αναντιστοιχίες κλπ που δημιουργούν σημαντικές ασάφειες οι οποίες εύκολα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς διάφορες κατευθύνσεις.
Στη συνέχεια, και χωρίς να είναι οι μόνες, γίνεται μια προσπάθεια να καταγράψουμε τις βασικές ελλείψεις και αντιφάσεις που εντοπίσαμε και που κατά την άποψή μας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο εξεταζόμενο πλαίσιο. Συγκεκριμένα:
 • Θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου Εθνικής Αναπτυξιακής στόχευσης και προοπτικής. Σε ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει να υπακούουν τόσο το Γενικό όσο και το Περιφερειακό Πλαίσιο και συνακόλουθα τα υποκείμενα χωροταξικά σχέδια. Η απουσία ενός τέτοιου στρατηγικού σχεδίου, μέχρι τώρα, οδηγεί στην υιοθέτηση αποσπασματικών αναπτυξιακών και παρεμβατικών προτεραιοτήτων, με πιθανό μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα τις άναρχες και δύσκολα αναστρέψιμες παρεμβάσεις, την διοχέτευση πόρων σε μη αποδοτικές κατευθύνσεις κλπ.
 • Απαιτείται η εναρμόνιση της μελέτης και συνολικά των συνοδευτικών υλικών του Περιφερειακού Πλαισίου με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εκτιμούμε ότι υπό το πρίσμα των νέων προτεραιοτήτων που ετέθησαν για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο με πρόβλεψη χρηματοδότησης και αφορούν στη σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου και σημαντικούς οδικούς άξονες που θα συμβάλουν στην πραγματική ανάπτυξη του τόπου μας, θα πρέπει να επανεξεταστούν η ιεράρχηση και οι προτεραιότητες υλοποίησης των βασικών αυτών υποδομών, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και στο χωροταξικό πλαίσιο.
 • Δεν γίνεται μια αξιόπιστη αξιολόγηση για την κατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου και κατά πόσο αυτό μπορεί να υπηρετήσει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και ανάγκες της περιοχής. Αποτέλεσμα της έλλειψης αυτής είναι η απουσία προτάσεων στρατηγικής παρεμβάσεων στο επαρχιακό δίκτυο ώστε αυτό να αποτελέσει ένα συνεκτικό εργαλείο ανάπτυξης.
 • Διαπιστώνονται κρίσιμες αντιφάσεις ανάμεσα στις μελέτες-υλικά και το σχέδιο της Υπουργικής απόφασης σε ιδιαίτερα βασικούς τομείς παραγωγικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας πχ. ΑΠΕ. Σελ 109 στο Β1 τοπίο αναφέρεται στα Ζαγόρια και επαναλαμβάνεται και για άλλες περιοχές το εξής «…..Όσον αφορά στην εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) η εγκατάστασή τους εντός των δασικών περιοχών και των δασικών οικοσυστημάτων προτείνεται να γίνεται με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα και συγκεκριμένα: α) Να αποψιλώνεται η μικρότερη δυνατή δασική έκταση, β) Το οδικό δίκτυο πρόσβασης να ακολουθεί κατά το δυνατόν υφιστάμενους δασικούς δρόμους και να επιτρέπονται μόνον οι απολύτως αναγκαίες νέες διανοίξεις, γ) Οι γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας να ακολουθούν το οδικό δίκτυο ώστε να αποφεύγεται η επιπλέον αποψίλωση των εκτάσεων.» Ενώ στο σχέδιο ΥΑ σελ 81 αντίστοιχα αναφέρεται «10.4.2. Αιολικές εγκαταστάσεις. Ως καταρχήν κατάλληλες περιοχές θεωρούνται οι οροσειρές στα Ανατολικά του Ν. Άρτας (Γάβροβο – Όρη Βάλτου, Κοκκινόλακκος των Δ. Γ. Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων) στο Ξεροβούνι (όρια Ν. Άρτας – Ιωαννίνων, Δ. Ζηρού, Αρταίων και Β. Τζουμέρκων) οι ορεινοί όγκοι του Κασσιδιάρη και των Τσαμαντών (Δ. Πωγωνίου, Ζίτσας, Φιλιατών) καθώς και οι ορεινοί όγκοι της ενδοχώρας του Ν. Θεσπρωτίας και Πρεβέζης. Για λόγους προστασίας των τουριστικών πόρων δεν συνιστάται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις κορυφογραμμές των ορεινών όγκων των Ν. Θεσπρωτίας και Πρεβέζης που γειτνιάζουν με τις ευρείες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης.» Οι αντιφάσεις αυτές εγκυμονούν κινδύνους χρησιμοποίησης τους αλά καρτ κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές εντάσεις, ματαιώσεις επενδύσεων κλπ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ιδιαίτερα η μη εναρμόνιση του ΠΠΧΣΑΑ με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, όπου η Ήπειρος δεν αναφέρεται καν ως Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας με αξιοποιήσιμη φέρουσα ικανότητα (ΦΕΚ 2464 Β΄/03-12-2008, παράρτημα ΙΙΙ). Προτείνουμε να προβλεφτούν στο άρθρο 10.4 (και στο παράρτημα 2) του σχεδίου ΥΑ αποστάσεις μεγαλύτερες από τις ελάχιστες που προβλέπει το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από το ανάγλυφο της Ηπείρου, την πληθώρα χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που υπάρχουν στην Ήπειρο. Η οπτική ρύπανση από τη χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις ευρείες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και την ύπαρξη των χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Μας βρίσκει τελείως αντίθετους η εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων σε δασικές περιοχές ή περιοχές για την πρόσβαση στις οποίες θα απαιτηθούν έργα εκχέρσωσης δασών.
 • Στο σχέδιο ΥΑ δεν γίνεται σαφής αναφορά αν τα υλικά (Μελέτη, Παραρτήματα, Τοπίο κλπ) συνιστούν αναπόσπαστο Τμήμα της ΥΑ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτό πρέπει να θεραπευτεί κατά τρόπο που να μην επιτρέπει την αλά καρτ χρησιμοποίηση των αντιθέσεων που εντοπίζονται.
 • Στο συγκεκριμένο Χωροταξικό σχέδιο δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των υδάτων και δεν ενσωματώνεται το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ2292/Β/2013 ). Ιδιαίτερη αξία προβλέψεων έχει η διαχείριση των υπόγειων υδάτων, καθώς και οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία, τη βελτίωση και προστασία υδροβιότοπων της περιοχής κλπ.
 • Συμφωνούμε γενικά με την τοποθέτηση του ΤΕΕ Ηπείρου (βλέπε στο τέλος της τοποθέτησης) σχετικά με τα: Αεροδρόμιο Ιωαννίνων, Λιμάνι Πρέβεζας, Άρτα, Ζαγοροχώρια. Με τις παρακάτω επισημάνσεις: Σχετικά με το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων θεωρούμε ότι, εκτός από την αναγκαία δρομολογημένη αναβάθμισή του, ο ρόλος του θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας ενότητας παρεμβάσεων που να συμπεριλαμβάνει: Το αεροδρόμιο του Ακτίου, την οδική σύνδεση Ακτίου - Ιόνιας Οδού - Αεροδρομίου Ιωαννίνων. Στο θέμα του λιμανιού της Πρέβεζας εκτιμούμε ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα διατήρησης του περιορισμένου εμπορικού του χαρακτήρα που ισχύει σήμερα.
 • Θεωρούμε απαραίτητη τη χωροθέτηση περιοχών ανάπτυξης βιολογικής γεωργίας. Εντοπίζουμε έλλειμμα στην ακριβέστερη οριοθέτηση της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας η οποία με δεδομένο την περιορισμένη έκτασή της στην Ήπειρο επιβάλλεται να προστατευτεί από άλλες χρήσεις.
 • Δεν γίνεται αναφορά στο γεωθερμικό πεδίο της Κόνιτσας (Καβάσιλα, Αμάραντος). Πλήρης χαρακτηρισμός του, κατευθύνσεις αξιοποίησής του.
 • Θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει εκτίμηση για το τεράστιο πρόβλημα της αιθαλομίχλης στα Ιωάννινα η οποία, κατά την εκτίμησή μας, ήρθε για να μείνει αν δεν σχεδιαστούν και προταχθούν παρεμβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την αντιμετώπισή του πχ. Αγωγός Φυσικού Αερίου, Δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, κλπ. Το συγκεκριμένο πρόβλημα θα έχει σοβαρές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα τόσο στην υγεία και την ανάπτυξη, όσο και στον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής.
 • Θα πρέπει να επανεκτιμηθεί ο ρόλος υγειονομικών υποδομών ιδιαίτερα στη παραλιακή ζώνη, πχ το σχεδιαζόμενο νοσοκομείο Μύτικα, που θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει με αξιόπιστο τρόπο το ιδιαίτερα ενισχυμένο τουριστικό φορτίο της καλοκαιρινής περιόδου.
 • Θεωρούμε ότι δεν ευσταθεί η εκτίμηση που καταγράφεται στο σχέδιο ΥΑ και ορίζει ως ενιαίο αναπτυξιακό άξονα την περιοχή της οροσειράς της Πίνδου από τα Τζουμέρκα μέχρι το Μέτσοβο (άρθρο 5, παρ. 4). Κρίνουμε ότι αν παραμείνει ο χαρακτηρισμός ως ενιαίου άξονα θα αποβεί σε βάρους της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής των Τζουμέρκων. Άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να χωριστούν οι δύο χωρικές ενότητες και να αναθεωρηθούν οι προτεραιότητες παρεμβάσεων του ορεινού οδικού δικτύου που περιγράφονται στο σχεδίου ΥΑ.
 • Σε σχέση με τις υδατοκαλλιέργειες στο άρθρο 10.7 να προστεθεί εντός παρενθέσεως μετά τον όρο «κορεσμένες» η εξής φράση: «και δεν κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση νέων μονάδων μέχρι να διευθετηθούν χωροταξικά οι υφιστάμενες». Επίσης, το άρθρο 10.7.1 του σχεδίου ΥΑ πρέπει να αντικατασταθεί καθώς είναι αντιαναπτυξιακό, αντίθετο με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες και σε κάθε περίπτωση ισοδυναμεί με την οριστική απαγόρευση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στην περιοχή. Προτείνουμε να πάρει τη μορφή: «Να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η διαδικασία χωροθέτησης ΠΟΑΥ στην περιοχή κατά τα οριζόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες, από τις μελέτες της οποίας (ΠΟΑΥ) θα προκύψει, τόσο η διευθέτηση των υφιστάμενων μονάδων, όσο και η επέκτασή τους, αλλά και η δυνατότητα ίδρυσης νέων μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της ΠΟΑΥ και τις περιβαλλοντικές συνθήκες αυτής».
 • Θεωρούμε απαραίτητο να προβλεφτούν κατευθύνσεις ανάπτυξης υποδομών εκπαίδευσης για επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα.
 • Επιβάλλεται το Περιφερειακό χωροταξικό να προβλέπει την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και την πλήρη εναρμόνισή του με το θεσμοθετημένο ΕΣΔΑ.
 • Θεωρούμε ότι η χωροθέτηση μεγάλου αριθμού Υ/Η σταθμών παραγωγής ενέργειας και Αιολικών Πάρκων, όπως προκύπτει από το χάρτη Π.2γ, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο υδάτινο δυναμικό της περιοχής και θα υποβαθμίσει οικοσυστήματα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που συνιστούν και την ταυτότητα της Ηπείρου. Απαιτείται η θεσμοθέτηση αυστηρού πλαισίου όρων και προδιαγραφών που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιομορφία της περιοχής για την έγκριση μονάδων Η/Υ.
 • Το ρυθμιστικό του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων εκπονήθηκε στην περίοδο των Καποδιστριακών Δήμων του Λεκανοπεδίου (Παμβώτιδα, Ανατολή, Ιωαννιτών, Πέραμα, Ελεούσα, Μπιζάνι). Η αναγκαιότητα συντονισμού και ρύθμισης των χρήσεων γης και δικτύων λόγω της διοικητικής πολυδιάσπασης του Λεκανοπεδίου επέβαλε την θέσπιση του. Η εκπόνηση της μελέτης του ρυθμιστικού πραγματοποιήθηκε στην περίοδο της μεγάλης ζήτησης γης, για την οικιστική ανάπτυξη που σχεδιάστηκε με στόχους διπλασιασμού των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων στην αξιοποίηση της προς ένταξη γης παρουσιάζει ατέλειες και προβλήματα. Στον τομέα ανάπτυξης των δικτύων μεταφορών δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα των διαμπερών κινήσεων στο οικιστικό συγκρότημα της πόλης και των περιφερειακών οικισμών και δεν εμπεριέχει στρατηγική στόχευση. Η μετεξέλιξη του Δήμου σε Καλλικρατικό με την ενσωμάτωση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων εκτός Ελεούσας δημιούργησε νέο πλαίσιο διοικητικής διάρθρωσης και λειτουργίας. Η εφαρμογή του εκπονηθέντος ρυθμιστικού βασικά σε ένα Δήμο προσθέτει ένα ακόμη γραφειοκρατικό μηχανισμό ελέγχου των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν έχει να συντονίσει δράσεις διαφορετικών διοικητικών οντοτήτων παρά ενός μόνο διοικητικού οργάνου. Προτείνουμε την αναθεώρηση της μελέτης σε σχέδιο master plan. Προτείνουμε την ενοποίηση των υφιστάμενων εγκεκριμένων Γ.Π.Σ των πρώην Καποδιστριακών Δήμων και αναθεώρηση τους με νέα μελέτη ενός ενιαίου ΓΠΣ, στη βάση της νέας κατάστασης που έχει προκύψει από την οικονομική κρίση, στην κατεύθυνση κάλυψης των οικιστικών αναγκών της επομένης εικοσαετίας βάσει των νέων προβλέψεων. Επίσης, απαιτείται επανεξέταση της ανάπτυξης των δικτύων μεταφορών ώστε να επιλυθούν προβλήματα στρατηγικού και τακτικού χαρακτήρα που δεν επιλύθηκαν με την μελέτη του ρυθμιστικού.


Χωρίς να θεωρούμε ότι αυτές είναι οι μόνες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο ΠΠΧΣΑΑ, πιστεύουμε ότι οι προτεινόμενες συμπληρώσεις- τροποποιήσεις από την παράταξή μας συμβάλλουν σε μια πιο ολοκληρωμένη επεξεργασία του ΠΠ, το οποίο θεωρούμε γενικά ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Ιωάννινα 23-12-2015
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα από την τοποθέτηση του ΤΕΕ Ηπείρου για το ΠΠΧΣΑΑ με το οποίο όπως προαναφέραμε συμφωνούμε, διατηρώντας τις επιφυλάξεις μας για τα σημεία που επισημάναμε.

ΚΕΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

«………
 • Λιμάνι Πρέβεζας
Για το λιμάνι της Πρέβεζας οι αναφορές που γίνονται σε διάφορα σημείου του κειμένου το χαρακτηρίζει ως τομέα για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και επιβατική σύνδεση με άλλα λιμάνια των νησιών του Ιονίου και τουριστικής εκμετάλλευσης . Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, σε συνδυασμό με την άμεση πρόσβαση με το αεροδρόμιο του Ακτίου .
 • Άρτα
Η ανάπτυξη που προβλέπεται για την πόλη της Άρτας είναι κυρίως ως κέντρο μια αγροτικής οικονομίας , η οποία θα αποτελεί το επίκεντρο της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα καθώς και του τομέα της μεταποίησης . Θα περιμέναμε μια εκτενέστερη ανάπτυξη και σε άλλους τομείς , όπως την ανάδειξη της ως κέντρο βυζαντινού πολιτισμού και τουρισμού μια και για χρόνια αποτελούσε την πρωτεύουσα της Ηπείρου . Μέσα σε αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν και μνημεία όπως η αρχαία Αμβρακία καθώς και το ιστορικό γεφύρι . Επίσης ένα σημαντικό κομμάτι που αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της πόλης είναι η διευθέτηση της κοίτης του Αράχθου καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που πρέπει να αναπτυχθούν με χαρακτηριστικό την αστική δομή και ποιες με την γεωργική , για να οριστούν με σαφήνεια οι χρήσεις της κάθε περιοχής , ώστε να επιτευχθεί η ορθότερη δυνατή ανάπτυξη, διαφυλάσσοντας τις περιουσίες των πολιτών και αυξάνοντας τις παραγωγικές δομές της περιοχής . Επίσης αντί της θέσπισης δύο βιομηχανικών πάρκων που προβλέπει η μελέτη θα μπορούσε να έκανε αναφορά σε ένα μεγαλύτερο Βιομηχανικό Πάρκο, με ολοκληρωμένη λειτουργία και κατά συνέπεια πλήρεις υποδομές, κοντά στην περιοχή της Καμπής, έτσι ώστε να αποτελεί το κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας της περιοχής και να έχει άμεση σύνδεση με την Ιόνια οδό .
 • Αεροδρόμιο Ιωαννίνων
Για το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων γίνεται πρόβλεψη για χρήση του ως εμπορευματικού κέντρου . Αυτό μας βρίσκει τελείως αντίθετους μια και πρόκειται για ένα τεράστιο έργο χωρίς ανταποδοτικό όφελος για την περιοχή . Θεωρούμε ότι το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να ολοκληρωθεί η υπάρχουσα μελέτη που ήδη εκτελείται , χωρίς περαιτέρω δαπάνες. Η χρήση του αεροδρομίου πρέπει να είναι καθαρά επιβατική , έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι χρήσεις τουρισμού που αφορούν την πόλη των Ιωαννίνων , το Πανεπιστήμιο , τον συνεδριακό τουρισμό καθώς και τη σύνδεση των ορεινών όγκων, όπως του Μετσόβου , του Ζαγορίου και των Τζουμέρκων , για όλες τις χρήσεις που μπορούν να αναπτυχθούν εκεί , με το εξωτερικό κυρίως , αλλά και με άλλες περιοχές της χώρας . Επίσης μπορεί να παίξει υποστηρικτικό ρόλο και για την ανάδειξη του τουρισμού και στα παράλια της Ηπείρου μια και με τα δύο οδικά δίκτυα της Ιονίας Οδού καθώς και της Εγνατίας Οδού , η πρόσβαση σε αυτά είναι γρήγορη και ασφαλής .
 • Περιοχή Ζαγορίου
Η περιοχή του Ζαγορίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς της περιοχής μας, μια και αποτελεί σπουδαίο τουριστικό και αρχιτεκτονικό προορισμό, σε ένα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τοπίο . Παρολαυτά θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις στο ήδη υφιστάμενο Προεδρικό Διάταγμα. Δηλαδή θα πρέπει οι οικισμοί του Περάματος και της Αμφιθέας να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου των Ιωαννίνων , σε αντίθεση με τον οικισμό της Άνω Κλειδωνιάς που δύναται να ενταχθεί στο συγκεκριμένο διάταγμα. Επίσης στην συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να εξετασθούν αναλυτικότερα οι χρήσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση , χωρίς βεβαίως να αποτελεί τροχοπέδη στην παραγωγική διαδικασία της περιοχής . Ακόμη θα ήταν σκόπιμο να εξεταστούν και οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός των οικισμών , για τη καλύτερη διαφύλαξη του παραδοσιακού τους χαρακτήρα ……».


Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015


Για προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων “που υπηρετούν τους στόχους προαποφασισμένων επιλογών” και “ πιθανά εμπεριέχει και ποινικές ευθύνες για διασπάθιση δημόσιου χρήματος” έκανε λόγο ο περιφερειακός σύμβουλος της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, κ. Βασίλης Τσίκαρης, στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της 29ης/30-10-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος». Παράλληλα, η περιφερειακή παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ με την τοποθέτησή της στη συζήτηση του Προϋπολογισμού 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου διατύπωσε σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο που το συγκεκριμένο κι άλλα παρόμοια έργα εντάσσονται στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, κ. Βασίλη Τσίκαρη, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος»

Θεωρώ ότι η προκήρυξη της μελέτης αυτής, η οποία συμπεριλαμβάνει δύο διαφορετικά πράγματα, τη μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας και τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, δεν είναι δυνατό να προκηρύσσεται με τον τρόπο αυτό, καθώς αφορά δύο διαφορετικά αντικείμενα. Η συγκεκριμένη ενέργεια της προκήρυξης της μελέτης, εντάσσεται στην πάγια τακτική της περιφερειακής αρχής, να δημιουργεί τετελεσμένα που υπηρετούν τους στόχους προαποφασισμένων επιλογών. Κατά την άποψή μου, η προκήρυξη της συγκεκριμένης μελέτης ως έχει, πιθανά εμπεριέχει και ποινικές ευθύνες για διασπάθιση δημόσιου χρήματος, καθώς προκηρύσσεται μια μελέτη για αθλητικές εγκαταστάσεις, σε μια περιοχή που η λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων αμφισβητείται έντονα και υπάρχουν εισηγήσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για διερεύνηση παραβάσεων καθώς και εισήγηση επιβολής προστίμου στον Δήμο Ιωαννιτών, ύψους περίπου 27 χιλιάδων ευρώ. Κατά την άποψή μου, οι όποιες παρεμβάσεις ή μελέτες στο οικοσύστημα της λίμνης δεν μπορεί να γίνονται αποσπασματικά, αλλά απαιτείται μια ολοκληρωμένη μελέτη, που να θέτει στο κάδρο, το σύνολο του οικοσυστήματος της λίμνης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τις όποιες παρεμβάσεις αποφασισθούν. Σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, διαπιστώνω ότι πουθενά στο κείμενο της γνώμης του Φορέα, δεν αναφέρεται σε μελέτες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, παρόλο που αυτό εμπεριέχεται στον τίτλο, ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης του Συμβουλίου του, από 29-5-2012, το οποίο σαφώς αναφέρεται σε δύο διαφορετικές μελέτες και συγκεκριμένα στη μελέτη διαμόρφωσης οικολογικού πάρκου στην περιοχή Κατσικάς και δεύτερο, στην αποκατάσταση οικοσυστήματος – επανασύνδεση πηγών στην περιοχή της Αμφιθέας. Συνεπώς τα περί σύμφωνης γνώμης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, για μελέτη λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, δεν προκύπτουν από το σχετικό έγγραφο.”

Απόσπασμα από την τοποθέτηση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στη συζήτηση για τον Προύπολογισμό 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφορικά με το έργο «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος»

“Αλήθεια κ. Πρόεδρε του ΠΣ και κ. Περιφερειάρχα, πότε το ΠΣ με απόφασή του, σύμφωναμε την ΥΑ 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ Β 1367/5-6-2013), ενσωμάτωσε στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του, τη «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ030 Ηπείρου με το όχι και ευκαταφρόνητο ποσό των 233.391€ και εγκρίθηκε η προκήρυξη της από την Οικονομική Επιτροπή στην 29η/30-10-2015; Ως παράταξη δεν έχουμε υπόψη να συζητήθηκε κάτι σχετικό.

Είναι προφανές ότι ο τρόπος λειτουργίας που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή είναι όχι μόνο σε αντίθεση με τα ισχύοντα, αλλά έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση του ΠΣ προκειμένου να ικανοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς φασαρίες οι πελατειακές υποχρεώσεις. Οι αθρόες προκηρύξεις έργων, χωρίς καμιά ιεράρχηση και έγκριση από το ΠΣ, όχι μόνο δεν υπηρετούν τα συμφέροντα της περιοχής, αλλά με τη χρονίζουσα διάρκειά τους υπονομεύουν την όποια αναπτυξιακή προσπάθεια.”
Προϋπολογισμό χωρίς "περιφερειακή συνείδηση" χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου η αντιπροέδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περιφερειακή σύμβουλος με την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, κ. Τζένη Κοίλια-Ταπραντζή,  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

H τοποθέτηση της αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περιφερειακής συμβούλου της περιφερειακής παράταξης ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, κ.  Τζένης Κοίλια-Ταπραντζή, στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2016

Κύριοι συνάδελφοι,
ο προϋπολογισμός του 2016 που καλούμαστε να εγκρίνουμε σήμερα κινείται στην ίδια λογική και πολιτική προσέγγιση όπως και αυτός του 2015. Δυστυχώς, το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για την τοπική αυτοδιοίκηση από τις μνημονιακές πολιτικές των προηγούμενων χρόνων, που αφορά κυρίως τις αρμοδιότητές της, πνίγει κάθε προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων. Έτσι, λοιπόν, είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ η ανάγκη της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου, όπως για παράδειγμα η διαχείριση των έργων Δημοσίων επενδύσεων να αποτελεί έργο του Περιφερειακού Συμβουλίου και όχι μόνον των αποφάσεων του ίδιου του Περιφερειάρχη!
Επανειλημμένα έχουμε θέσει σαν παράταξη "Ήπειρος Ανατροπής" το ζήτημα της ιεράρχισης έργων που θα πρέπει να εκτελέσει η περιφέρεια. Συζητούμε, λοιπόν, για μια ακόμη φορά χωρίς να έχουμε κάνει ιεράρχιση των έργων. Συζητούμε χωρίς να έχουμε αποκτήσει ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ...
Έτσι, θα μου επιτρέψετε, κύριοι συνάδελφοι, να κάνω μια μικρή υπέρβαση σήμερα της θεσμικής μου ιδιότητας σαν α/προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου όλης της Ηπείρου, και κάτω από την πίεση του κινδύνου για την ανάπτυξη της πατρίδας μου και τόπου διαμονής μου, της Άρτας, πέρα από τα όσα ακούστηκαν από άλλους συναδέλφους, να μιλήσω με αγωνία γι αυτήν!
Ο νομός της Άρτας θεωρούμε ότι έχει μείνει πίσω από τα μεγάλα έργα ανάπτυξης, από έργα που θα δώσουν στην πόλη και στον νομό ένα άλλο όραμα. Μας λείπει, λοιπόν, το ΟΡΑΜΑ...Κάθε μέρα όσοι μένουμε στην Άρτα βιώνουμε πως η πόλη μένει πίσω σε έργα που θα δώσουν δουλειά σε νέους της περιοχής μας, σε έργα που θα δώσουν τουριστική προβολή στα όμορφα βουνά της και στον Αμβρακικό κόλπο, στο ποτάμι της τον Άραχθο, στα ομορφότερα Βυζαντινά μνημεία που βρίσκονται κυρίως εδώ, σε έργα που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις του νομού.
Με μεγάλη αγωνία, λοιπόν, κρούουμε τον κώδωνα κινδύνου, εκπέμπουμε σήματα SOS!

Να αναλάβει τις δικές της ευθύνες κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή ο Περιφερειακός Σύμβουλος με την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ , κ. Σπ. Πάικας, στην τοποθέτησή του για τον Προυπολογισμό 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου, εστιάζοντας κυρίως, στα ζητήματα της ενίσχυσης του ρόλου της αυτοδιοίκησης και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού "...με γνώμονα το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων". 

Τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβούλου της "ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ", κ. Σπ. Πάικα, για τον Προϋπολογισμό 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου

"Φέρεται σήμερα προς συζήτηση ο προϋπολογισμός της περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2016 έχοντας φυσικά όλοι μας λάβει γνώση των επιμέρους οικονομικών στοιχείων του προς έγκριση προϋπολογισμού καθώς και τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του έτους 2015.
Είθισται σε συζήτηση για τον προϋπολογισμό να γίνονται τοποθετήσεις που ξεφεύγουν από τα στενά οικονομικά πλαίσια και έξω από τους αριθμούς που ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν κατακλύσει τη ζωή μας. Και θα ήθελα την ανοχή σας για να κάνω χρήση αυτού του δικαιώματος στην σύντομη τοποθέτησή μου.
Η σημερινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2016 γίνεται σε μια ιδιαιτέρως δυσμενή συγκυρία κατά γενική παραδοχή και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ένα πολύ βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί για την μελλοντική πορεία του ρόλου της αυτοδιοίκησης γενικά στη χώρα. Απλοϊκά για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση υπό σκληρή επιτήρηση και με συνεχιζόμενες δυσβάσταχτες περικοπές πόρων.
Οι αιτίες που οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση την Αυτοδιοίκηση χιλιοειπωμένες. Ελάχιστοι έως και μηδαμινοί όμως αυτοί που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Με την συντριπτική πλειοψηφία να επιλέγει τον εύκολο δρόμο της ρίψης των ευθυνών σε όλους τους άλλους. Από τους σημερινούς κυβερνώντες, τους διαχρονικά κυβερνώντες και φυσικά όσους αυτοδιοικητικούς είχαν στα χέρια τους την εξουσία κατά τα προηγούμενα έτη.
Με ξεκάθαρη επιλογή της κεντρικής εξουσίας τα τελευταία χρόνια των μνημονίων, έχοντας ως ‘’σύμμαχό’’ της όλα όσα διαχρονικά διαμορφώθηκαν, απεκδυόμενη σε μεγάλο βαθμό των ευθυνών της, να αποτελεί η πολιτική ισοπέδωση και η ταύτιση γενικά και αορίστως όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων που ασχολούνται σήμερα με τα κοινά. Σε συνέχεια της λογικής του ‘’όλοι μαζί τα φάγαμε’’ του ‘’όλοι ίδιοι είναι’’, ‘’οι καλοπληρωμένοι αιρετοί’’, ‘’οι δικοί τους και οι άλλοι’’ ‘’τα παιδιά των αιρετών’’ και άλλοι τόσοι στοχευμένοι και πολιτικά καθοδηγούμενοι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί για να πετύχουν ορισμένοι τον στόχο τους. Που δεν είναι άλλος από το να γίνει συνείδηση στην κοινωνία ότι με όλα αυτά υπηρετείται δήθεν το περί δικαίου αίσθημα και αποκαθίσταται η παραμελημένη έννοια της νομιμότητας.
Η αλήθεια όμως είναι ότι ο απώτερος στόχος τους είναι να μας σύρουν όλους ανεξαιρέτως στον πολιτικό βούρκο που οι ίδιοι έφτιαξαν και που μόνοι τους δεν μπορούν πλέον να τον ξεπεράσουν. Για το λόγο αυτό και φτιάχνουν συνειδητά συμμέτοχους. Στη λαίλαπα αυτή λοιπόν και μέσα σ’ αυτό το βάρβαρο και εντελώς άδικο πολιτικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για την τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της έρχεται σήμερα προς συζήτηση και έγκριση ο προϋπολογισμός της περιφέρειας για το έτος 2016.
Ένας προϋπολογισμός όπως και οι προηγούμενοι των μνημονιακών χρόνων που κανείς δεν γνωρίζει σήμερα υπό το βάρος των όσων έχουν ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή και έχουν να κάνουν με την όλο και πιο αυστηρή επιτήρηση και έλεγχο της αυτοδιοίκησης, με τον περιορισμό του ρόλου της, με τον μπαμπούλα του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, πώς θα εκτελεστεί στην πράξη.
Η Περιφερειακή Αρχή για ακόμη μία χρονιά κινήθηκε στην κατεύθυνση που τίθεται από την πολιτεία ή μάλλον καλύτερα από την επιτροπεία για την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού μέσα στα αυστηρά πλαίσια που προανέφερα. Και φυσικά φέρει και το βάρος ευθύνης για την υλοποίησή του. Το κυριότερο όμως βάρος που φέρει είναι να διαχειριστεί τα σκέλος των εξόδων με γνώμονα το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων. Με γνώμονα την εξάλειψη των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Με γνώμονα την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Με γνώμονα την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, του υγιούς και όχι παρασιτικού επιχειρείν, με εξωστρέφεια και μέγιστη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με διεκδίκηση του φυσικού αερίου για την Ήπειρο.
Για όλα τα παραπάνω σας καλώ να μην καταφεύγετε στην εύκολη λύση του φταίει για όλα η πολιτεία και οι συνεχείς περικοπές. Οφείλετε να δώσετε τις κατευθύνσεις εκείνες που οι δαπάνες σας να πείθουν για την σκοπιμότητά τους και υπηρετούν τη λογική της συνέχειας και όχι της αποσπασματικότητας. Διότι η ενίσχυση του ρόλου της αυτοδιοίκησης που νομίζω ότι και εσείς επιδιώκετε, κρίνεται από τις κατευθύνσεις αυτές.
Και επειδή επέλεξα να τοποθετηθώ αυτοδιοικητικά, εξάλλου όλοι μας σ’ αυτά τα έδρανα βρισκόμαστε από τους πολίτες για να υπηρετήσουμε τον τόπο μας και να σχεδιάσουμε τον τόπο μας με τις όποιες διαφορές μας, όπως επιθυμούμε, χωρίς άνωθεν παρεμβάσεις, απευθύνω έκκληση να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου μέσα στο 2016 να έχουμε οριστική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για τη θεσμοθέτηση του Π.Δ. της λίμνης, του ρυθμιστικού, του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού για τους λόγους που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα ζητήματα είναι ύψιστης σημασίας για τον τόπο μας και την περαιτέρω εξέλιξή του.
Κλείνοντας εκφράζω την ευχή καταρχήν να είναι αιρετός αυτός που θα κληθεί μελλοντικά να εισηγείται στο Π.Σ. θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό και όχι κάποιος έξω από αυτήν την αίθουσα και κατά δεύτερον να κληθούμε χρονικά όσο το δυνατόν πιο μακριά να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της τοπικής αυτοδιοίκησης."

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015


Ο προϋπολογισμός του 2016 που καλούμαστε να εγκρίνουμε κινείται στην ίδια λογική και πολιτική προσέγγιση, όπως αυτός του 2015. Παρόλα αυτά διαφοροποιείται σε ορισμένα σημεία, τα οποία είναι τόσο ουσιαστικά όσο και ποιοτικά, που αναδεικνύουν τόσο πλευρές της πολιτικής της Περιφερειακής Αρχής όσο και της γενικότερης προσπάθειας για εξελίξεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τις νεοφιλελεύθερες και μνημονιακές πολιτικές τα τελευταία χρόνια και αφορά τη δημοκρατική της λειτουργία, τις αρμοδιότητες, την αυτοτέλεια και την οικονομικής της αυτονομία, είναι τόσο ασφυκτικό που πνίγει κάθε προσπάθεια συμβολής της ΤΑ στην επίλυση κοινωνικών, τοπικών και αναπτυξιακών προβλημάτων.
Δεν θα περιμέναμε συνεπώς από τον προϋπολογισμό της ΠΗ να δίνει απαντήσεις στα σοβαρά προβλήματα της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας, πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που έχουν επιβάλει στη χώρα μας οι ευρωπαίοι δανειστές και το ΔΝΤ και την οποία κάνει ακόμα πιο επώδυνη η αποσάθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, για την οποία ευθύνονται οι πολιτικές που ασκήθηκαν μέχρι σήμερα.
Κατά την άποψή μας προβάλει επιτακτικά η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για την τοπική αυτοδιοίκηση και η διασφάλιση επαρκών πόρων, για να μπορέσει η ΤΑ να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και να διαδραματίσει το ρόλο που της ανήκει. Η συντομότερη εφικτή απεμπλοκή της χώρας και συνακόλουθα της ΤΑ από τα μνημόνια θα πρέπει να είναι ο κυρίαρχος στόχος πάλης και διεκδίκησης.
Πριν απ’ όλα θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο προϋπολογισμός της περιφέρειας δεν αντανακλά παρά μόνο ένα γενικό πλαίσιο, που όμως κινείται στη σφαίρα του επιθυμητού και ίσως να καταγράφει το επίπεδο των πραγματικών αναγκών. Βρίσκεται όμως μακριά από την πραγματικότητα τόσο στο επίπεδο των εσόδων όσο και σ’ αυτό των εξόδων. Αυτό εύκολα το διαπιστώνει κανείς, αν ανατρέξει στους προηγούμενους προϋπολογισμούς, όπου θα διαπιστώσει ότι γενικά ως Π/Υ κινούνται περίπου στο επίπεδο των 100.000.000€. Στο ίδιο επίπεδο κινείται και αυτός του 2016. Το ποσό αυτό απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα. Η πραγματική εικόνα φαίνεται από τη σύγκριση των απολογιστικών στοιχείων των προηγούμενων ετών. ΕΤΣΙ, τα έσοδα που είχε και διαχειρίστηκε η Περιφέρεια Ηπείρου τα προηγούμενα χρόνια είχαν την εξής εκπληκτική πορεία:


ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (€)
2012
2013
2014
51.810.958
46.937.545
31.081.938
Δεν ξέρουμε ακόμα που θα διαμορφωθούν τα πραγματικά έσοδα για το 2015. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μην υπάρξει περαιτέρω μείωση. Ως παράταξη σε κάθε περίπτωση διεκδικούμε την αύξηση της χρηματοδότησης της ΤΑ.
Αν από τα παραπάνω ποσά αφαιρέσουμε το πραγματικό κονδύλι που πηγαίνει για τη μεταφορά των μαθητών και είναι, σε ετήσια βάση, της τάξης των 8-11 εκατομμυρίων ευρώ (δηλ. περίπου το 30% του Π/Υ της Περιφέρειας), καθίσταται προφανές ότι τα περιθώρια παρεμβάσεων με αναπτυξιακά έργα και κοινωνικές δράσεις (εκτός των έργων του ΕΣΠΑ) είναι ιδιαίτερα ασφυκτικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια καλλίτερης διαχείρισης και κατανομής του Π/Υ που συζητάμε.
Κατά την άποψή μας η οικονομική ασφυξία που περνά η χώρα και η ΤΑ επιβάλουν να σκύψουμε με μεγαλύτερη προσοχή και ευαισθησία και υπευθυνότητα στη διαχείριση και κατανομή του Π/Υ και να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες.
Ως Παράταξη έχουμε επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της ιεράρχησης των έργων που θα πρέπει να εκτελέσει η Περιφέρεια. Για μια ακόμα φορά συζητάμε Π/Υ χωρίς να έχει γίνει κάποια συζήτηση για την ιεράρχηση τους. Για μια ακόμα φορά συζητάμε Π/Υ χωρίς τα μέλη του ΠΣ να έχουν εικόνα για τα έργα του ΠΔΕ για το ποια έργα εντάσσονται στις ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ κλπ. Σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Περιφερειάρχης για τα ισχύοντα περί διατάκτη των δαπανών του ΠΔΕ και θεωρεί ότι του δίνει το δικαίωμα να αποφασίζει εκείνος ποια έργα θα προτάξει ή θα εντάξει, η υπουργική απόφαση 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ Β 1367/5-6-2013) ορίζει σαφώς ότι:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΔΕ
Άρθρο 6
Αναπτυξιακός σχεδιασμός περιφερειακού επιπέδου
1. Οι Περιφέρειες ενσωματώνουν, με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου τους στα (πενταετή) Επιχειρησιακά τους Προγράμματα και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις δομή τους, το σύνολο των έργων / μελετών που εντάσσονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων / Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ) και υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας. Επιπλέον ενσωματώνουν σε διακριτούς πίνακες το σύνολο των έργων / μελετών περιφερειακού επιπέδου που εντάσσονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων / Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ) και δεν υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας.
2. Όλα τα παραπάνω έργα του ΠΔΕ, ενσωματώνονται επίσης και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Τα έργα του ΠΔΕ που δεν υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης σε διακριτούς πίνακες.
3. Ειδικότερες οδηγίες και υποδείγματα των παραπάνω αναφερόμενων διακριτών πινάκων καταρτίζονται από κοινού από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλονται στις Περιφέρειες από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αλήθεια κ. Πρόεδρε του ΠΣ και κ. Περιφερειάρχα, πότε το ΠΣ με απόφασή του, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, ενσωμάτωσε στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του, τη «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ030 Ηπείρου με το όχι και ευκαταφρόνητο ποσό των 233.391€ και εγκρίθηκε η προκήρυξη της από την Οικονομική Επιτροπή στην 29η/30-10-2015; Ως παράταξη δεν έχουμε υπόψη να συζητήθηκε κάτι σχετικό.
Είναι προφανές ότι ο τρόπος λειτουργίας που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή είναι όχι μόνο σε αντίθεση με τα ισχύοντα, αλλά έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση του ΠΣ προκειμένου να ικανοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς φασαρίες οι πελατειακές υποχρεώσεις. Οι αθρόες προκηρύξεις έργων, χωρίς καμιά ιεράρχηση και έγκριση από το ΠΣ, όχι μόνο δεν υπηρετούν τα συμφέροντα της περιοχής, αλλά με τη χρονίζουσα διάρκειά τους υπονομεύουν την όποια αναπτυξιακή προσπάθεια.
Έχουμε κατά διαστήματα αναδείξει διάφορα ζητήματα για το πώς χρησιμοποιούνται οι οικονομικοί πόροι της Περιφέρειας. Δεν θα αναλύσουμε ξανά θέματα, όπως μισθώσεις ιδιωτικών μηχανημάτων, επιλεκτική χρηματοδότηση δήμων εν αγνοία του ΠΣ και της Οικονομικής Επιτροπής, πληθώρα απευθείας αναθέσεων πέρα από τις πραγματικά επείγουσες ανάγκες κλπ. Όλα αυτά απορροφούν σημαντικά κονδύλια της Περιφέρειας. Δηλώνουμε μόνο ότι θα επιμείνουμε και στο μέλλον παίρνοντας διάφορες πρωτοβουλίες.
Ολοκληρώνοντας τη παρέμβαση της Παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» για τον Π/Υ του 2016 θα θέλαμε να σημειώσουμε εν συντομία τρία ακόμη ζητήματα:
 1. Το θέμα της αλλαγής της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας με μεταφορά στον Π/Υ της Περιφέρειας αντί της παρακράτησης των πόρων και της μισθοδοσίας από το υπουργείο. Αν και η εξέλιξη αυτή κινείται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της αυτοτέλειας της ΤΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΕΙ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ αυτοδίκαιης, έγκαιρης και υποχρεωτικής καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών πόρων, ΤΟΤΕ θα καταλήξει θηλιά στο λαιμό της ΤΑ. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε την άμεση θεσμική κατοχύρωση των παραπάνω. Θα λέγαμε μάλιστα ότι πρέπει να προηγηθεί η θεσμική θωράκιση του θέματος και μετά να προχωρήσει η όποια αλλαγή στο τρόπο μισθοδοσίας των υπαλλήλων.
 2. Παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των δαπανών για ορισμένες κατηγορίες και μάλιστα σημαντικές διαχρονικά τη στιγμή που τα πραγματικά έσοδα της Περιφέρειας μειώθηκαν από το 2012 έως το 2014 κατά 40% περίπου. Συγκεκριμένα στο παρακάτω πίνακα φαίνεται διαχρονικά η εξέλιξη των δαπανών αυτών με βάση τα απολογιστικά (οριστικά) έξοδα. Έτσι:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012-2014, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ) 2015 (€)
ΚΑΕ
2012
2013
2014
2015 (Προβλέψεις κλείσιμο)
0500 (Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές). Αφορά υπερωρίες, μετακινήσεις κλπ
404.680
521.673
614.399
839.158
0700 (Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών). Αφορά τις μετακινήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
816.539
831.677
678.251
1.207.083

Είναι προφανές ότι η αύξηση αυτή των συγκεκριμένων δαπανών δεν αντανακλά πραγματικές ανάγκες, αλλά ανάγκες που δημιούργησε το συγκεντρωτικό (συγκέντρωση υπηρεσιών και προσωπικού) μοντέλο οργάνωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και όχι μόνο. Δεν θέλουμε να επεκταθούμε προς το παρόν περισσότερο. Θα επανέλθουμε, αν χρειασθεί.
 1. Θεωρούμε ότι τα κονδύλια για τη μεταφορά των μαθητών είναι ιδιαίτερα σημαντικά 8-11 εκατομμύρια, δηλ. περίπου 30% του εκτελεστέου Π/Υ, γεγονός που επιβάλει την πολύπλευρη μελέτη και προσέγγιση του προβλήματος, προκειμένου να γίνει ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού.
Όπως και στη συζήτηση του περυσινού Π/Υ θεωρούμε ότι η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να προβλέψει ενισχυμένα κονδύλια για παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής. Η κρίση που διέρχεται η χώρα το επιβάλει. Ο τρόπος διάθεσης τέτοιων πόρων μπορεί να βρεθεί. Ως παράταξη θα ψηφίζαμε μια τέτοια κίνηση.
Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ως Παράταξη έχουμε προτείνει μια σειρά θεματικών συνεδριάσεων του ΠΣ, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρήσιμες προτάσεις, παρεμβάσεις και προγραμματισμού έργων που θα συνέβαλλαν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.
Με βάση λοιπόν όλα όσα εκτέθηκαν μέχρι τώρα η Παράταξή μας δεν μπορεί να ψηφίσει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό.

Ιωάννινα 13/11/2015

Κυριακή 2 Αυγούστου 2015

Επίσκεψη  στην έδρα του Δήμου Ζαγορίου και συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Βασίλειο Σπύρου καθώς και στην τοπική κοινότητα της Λάϊστας, πραγματοποίησε την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 αντιπροσωπεία της  «Ήπειρος Ανατροπής» αποτελούμενη από:  το Βασίλη Τσίκαρη,  Γκεσούλη Ηλία, Γιώργο Κρανά και Βασίλη Ντάφη, εκ μέρους της Δημοτικής κίνησης  «ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ».  Η συζήτηση με το Δήμαρχο εστιάστηκε στα χρηματοδοτικά προβλήματα  του Δήμου, την κατάσταση του οδικού Δικτύου και την αναγκαιότητα ενός  νέου σχεδιασμού που να δημιουργεί συνθήκες παραγωγικής ανασυγκρότησης και οικονομικής δραστηριότητας.  Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τα σοβαρά  προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός τομέας στην περιοχή, καθώς και  την έλλειψη διαχειριστικών μελετών δασικής υλοτομίας,  με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά  προβλήματα απασχόλησης στο κλάδο των Δασεργατών,.  Προκύπτει σαφώς η αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός πλαισίου που να απαντά στην έγκαιρη, σταθερή και με μειωμένο κόστος εκπόνηση τέτοιων μελετών προκειμένου να διασφαλιστεί η παραγωγική δραστηριότητα στη περιοχή και η απασχόληση μιας σημαντικής μερίδας των κατοίκων.
Κατά την επίσκεψη  στη τοπική κοινότητα της Λάιστας,  η αντιπροσωπεία της Παράταξης είχε την δυνατότητα να διαπιστώσει από κοντά και να συζητήσει με τους κατοίκους τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από τα κατολισθητικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Από την επιτόπια επίσκεψη και τη συζήτηση με τους κατοίκους αναδείχτηκε η αναγκαιότητα της άμεσης παρέμβασης για την πρόληψη του αποκλεισμού πρόσβασης στο χωριό λόγω των έντονων κατολισθητικών φαινομένων,  τόσο στο οδικό δίκτυο, όσο και στον οικιστικό ιστό του χωριού.  Οι κάτοικοι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις επανειλημμένες αθετήσεις εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής των υποσχέσεων για τη χρηματοδότηση και τη δρομολόγηση λύσης στο οξυμένο πρόβλημα του οδικού δικτύου, αλλά και για την μη αξιοποίηση της μελέτης του ΙΓΜΕ  προκειμένου να υπάρξουν παρεμβάσεις που να περιορίσουν συνολικά το πρόβλημα των κατολισθήσεων. Η αντιπροσωπεία της Παράταξης δεσμεύτηκε  να φέρει άμεσα το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να υπάρξουν αποφάσεις για τη δρομολόγηση λύσεων στα σοβαρά για την ασφάλεια και την ομαλή ζωή και παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων, προβλήματα.

                                                                                                                          Το γραφείο Τύπου
της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής»Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

«Την Κυριακή 5 Ιούλη, οι Έλληνες αποδείξαμε ότι, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, ακόμα και κάτω από  πρωτόγνωρη πίεση, η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αποτελεί μια συντριπτική νίκη της δημοκρατίας απέναντι στον φόβο, μια κατηγορηματική καταδίκη των πολιτικών λιτότητας.
Ο λαός μας δεν ξέχασε ούτε ποιοι, ούτε ποια πολιτική τον οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Ο λαός μας άντεξε στους εκβιασμούς, έκλεισε τα αυτιά του στην προπαγάνδα και έκανε μια γενναία επιλογή.
Το έπραξε συνειδητά και έστειλε ηχηρό μήνυμα, που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας και ακούστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, προκαλώντας ανακατατάξεις στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και αναδιπλώσεις στην άκαμπτη θέση των οικονομικών και πολιτικών παραγόντων της Ευρώπης.
Το μήνυμα του λαού είναι σαφές. Θέλουμε να βρισκόμαστε μέσα στην Ευρώπη ως ισότιμο μέλος και όχι ως μια αποικία χρέους.
Τώρα, που οι κάλπες έκλεισαν και το αποτέλεσμα δίνει στην κυβέρνηση ισχυρή δύναμη να αγωνιστεί και να αποκαταστήσει την κοινωνική συνοχή και την οικονομική σταθερότητα, ανεξάρτητα από το τι επέλεξε ο καθένας να ψηφίσει, το χρέος και η συλλογική ευθύνη είναι κοινή.
Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε τον φαύλο κύκλο των αδιέξοδων πολιτικών της βάρβαρης λιτότητας, ώστε να σταθεί ξανά η Ελλάδα και ο λαός μας στη θέση που μας αξίζει. 
Έχοντας πάντα ως κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μεταφορά των βαρών από τους αδύναμους στους οικονομικά ισχυρούς. Με το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης, καθώς χωρίς αναδιάρθρωση του χρέους δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη λύση. Και με ένα αξιόπιστο αναπτυξιακό σχέδιο, σε συνεργασία με την Κομισιόν, ώστε να δοθεί η ώθηση και να επανεκκινήσει η οικονομία, που 5 χρόνια μνημονιακών πολιτικών την οδήγησαν σε τέλμα.
Ξέρουμε πως δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος για την επίτευξη του τελικού στόχου δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.
Όμως, με πλήρη συναίσθηση της ιστορικής ευθύνης, θα υπηρετήσουμε την εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια των τελευταίων μηνών και θα την ολοκληρώσουμε, έτσι ώστε να πετύχουμε μια βιώσιμη λύση, που θα βγάλει οριστικά τη χώρα από την κρίση».

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015«Την Κυριακή 5 Ιουλίου ο πολίτες της χώρας μας παίρνουν την αξιοπρέπειά τους στα χέρια τους. Μέσα από μια δημοκρατικά και συνταγματικά κατοχυρωμένη διαδικασία, ως πολίτες ενός κυρίαρχου κράτους, ισότιμου μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ηρεμία και νηφαλιότητα θα εκφράσουν ελεύθερα τη βούλησή τους. 
Θα δώσουν βροντερή απάντηση σε όλους όσοι, εντός και εκτός Ελλάδας, τους αμφισβητούν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τη ζωή τους.
Την Κυριακή λέμε ΟΧΙ. ΟΧΙ στα εξοντωτικά μέτρα των δανειστών. ΟΧΙ στον αφανισμό των αγροτών, μικρομεσαίων, μισθωτών, συνταξιούχων. ΟΧΙ στον φαύλο αδιέξοδο κύκλο της λιτότητας-ύφεσης-ανεργίας. ΟΧΙ στους εκβιασμούς και την τρομοκρατία. ΟΧΙ στην ταπείνωση και την υποταγή. Για να μη γίνει η χώρα μας αποικία χρέους. Για να μείνει ανοιχτός ο δρόμος για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη»

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Η επικεφαλής της Περιφερειακής παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΤΡΟΠΗΣ» Όλγα Γεροβασίλη, με την ιδιότητά της ως βουλευτής Άρτας κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 ερώτηση που απευθύνεται στον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Λαφαζάνη, σχετικά με το θέμα που ανέκυψε με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας στα Μάρμαρα Ιωαννίνων.
Η ερώτηση που συνυπογράφεται από όλους τους Ηπειρώτες βουλευτές, Ιωαννίνων Χρήστο Μαντά, Γιάννη Στέφο, Μερόπη Τζούφη και Γιάννη Καραγιάννη, Άρτας Βασίλη Τσίρκα, Πρέβεζας Κώστα Μπάρκα και Θεσπρωτίας Μάριο Κάτση, αναφέρεται στις αντιδράσεις των κατοίκων της Τ.Κ. Μαρμάρων σχετικά με τον τρόπο αδειοδότησης της συγκεκριμένης Μονάδας και στην απόφαση του Δήμου Ιωαννιτών να ζητήσει την ανάκλησή της και να καταφύγει στην δικαστική προσφυγή.
Παράλληλα σημειώνει την παραπλανητική χρήση επιστημονικών όρων, έτσι ώστε αντί η αδειοδότηση να γίνεται από το Υπουργείο ΠΑΠΕΝ εντασσόμενο στην κατηγορία Α1, να εντάσσεται τελικά στην κατηγορία Α2 και να εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Καταλήγοντας οι Ηπειρώτες βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό, αν:
1. Προτίθεται να ανακαλέσει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της συγκεκριμένης μονάδας αεριοποίησης στην Τ.Κ Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας;
2. Προτίθεται να επανεξετάσει την νομιμότητα των αδειοδοτήσεων που χορηγήθηκαν για μονάδες που χρησιμοποιούν την διαδικασία της αεριοποίησης;
3. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διευκρινιστεί οριστικά το θέμα ένταξης ή μη των μονάδων παραγωγής αερίου σύνθεσης με τη διαδικασία Αεριοποίησης στις μονάδες ΑΠΕ και την κατηγορία Α1 ή Α2.

4. Τι μέτρα θα λάβει ώστε να μην επιβαρυνθεί περισσότερο το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, όπου κατά τους χειμερινούς μήνες επιβαρύνεται, πλην των άλλων και με το φαινόμενο της αιθαλομίχλης;

                                   

Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Με αφορμή την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΞΜΡΟΡ1Γ-ΚΨΓ) να εγκρίνει την εγκατάσταση μονάδας «…Παραγωγής Βιοαερίου από Στερεά Βιομάζα προς Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΠΕ), εγκατεστημένης ισχύος 100KW της Εταιρείας ΒΟΛΤΕΡ ΑΕ» και τις αντιδράσεις που αυτή προκάλεσε τόσο των κατοίκων του Τ.Κ. Μαρμάρων του Δ. Ιωαννιτών όσο και γενικότερα έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Η χρήση του όρου «βιοαέριο» τόσο στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) όσο και στην απόφαση αδειοδότησης για μια μονάδα που παράγει Αέριο Σύνθεσης (SynGas) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι παραπλανητική και στοχεύει στην αδειοδότηση ενάντια στην ισχύουσα νομοθεσία. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από τα παρακάτω:
·         Ενώ η εταιρεία χρησιμοποιεί την διαδικασία ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ της βιομάζας από την οποία παράγεται SynGas (Αέριο Σύνθεσης) χρησιμοποιεί παραπλανητικά τον όρο βιοαέριο, το οποίο είναι γνωστό ότι παράγεται από Αναερόβια Χώνεψη Βιομάζας, προκειμένου να επιτύχει την κατάταξη του έργου στην Κατηγορία Α2 σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/13-2-2012).
·         Η Υ.Α. 1958/2012, την οποία επικαλείται η απόφαση και η μετέπειτα τροποποίησή της Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/8-5-2012), σαφώς ορίζει ότι οι δραστηριότητες «Αεριοποίηση ή υγροποίηση άνθρακα ή/και άλλων καυσίμων», ανήκουν στην κατηγορία 9, α/α 85 και κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία. Στην προκειμένη περίπτωση το καύσιμο είναι η βιομάζα, η οποία υφίσταται πυρόλυση (βασικό προϊόν άνθρακας)–αεριοποίηση-εξευγενισμό, ότι δηλαδή προβλέπει ακριβώς η Υ.Α. 1958/2012 για την κατάταξη στη κατηγορία Α1.
·         Στην προαναφερόμενη απόφαση της αδειοδότησης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας επικαλείται, ανάμεσα στα άλλα έγγραφα, το ΑΠ. Οικ. 145993/5-2-2015 (ΑΔΑ: 6Α670-ΑΑ7) έγγραφο, το οποίο αναφέρεται στο θέμα «Διευκρινίσεις για την κατάταξη έργων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας». Το εν λόγω έγγραφο, με την ασάφειά του, διευκολύνει την ένταξη των έργων αεριοποίησης της βιομάζας από την κατηγορία Α1 στην Α2.
·         Ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξαν προτάσεις αδειοδότησης μονάδων που να χρησιμοποιούν την ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ βιομάζας για την παραγωγή SynGas και τη χρήση του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τον τελευταίο χρόνο παρατηρείται μια αθρόα υποβολή προτάσεων και αποφάσεων αδειοδότησης κατατάσσοντας τις μονάδες αυτές στην κατηγορία Α2. Ορισμένες μάλιστα αποφάσεις αδειοδότησης, προκειμένου να στοιχειοθετήσουν την κατάταξη τέτοιων μονάδων στην κατηγορία Α2, επικαλούνται αποφάσεις άλλων αποκεντρωμένων διοικήσεων που είχαν παράτυπα οδηγήσει σε αδειοδοτήσεις. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ένα νομιμοφανές προηγούμενο. Το χορό των παράτυπων αδειοδοτήσεων φαίνεται να οδηγούν και να στηρίζουν διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αντίστοιχων μελετών και την προμήθεια της   απαιτούμενης τεχνολογίας.
Η Παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ εκτιμά ότι η αθρόα αδειοδότηση τέτοιων μονάδων και μάλιστα ενάντια στην ισχύουσα νομοθεσία και το Περιβάλλον,  γίνεται ενόψει της έναρξης υλοποίησης του ΕΣΠΑ από όπου θα επιχειρηθεί να αντληθούν τα κονδύλια.  Η προοπτική αυτή όχι μόνο δεν συνιστά μια αναπτυξιακή πορεία, αλλά αντίθετα αποτελεί σοβαρή τροχοπέδη. Εκτιμάμε ότι θα γεμίσει η χώρα κουφάρια τα οποία θα είναι εκτός λειτουργίας, καθώς τόσο η λειτουργία όσο και η συντήρηση τέτοιων μονάδων είναι πέρα για πέρα επισφαλείς. Ταυτόχρονα η δέσμευση μεγάλης ισχύος στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ θα αποτρέψει την ίδρυση και λειτουργία άλλων πιο φιλικών και αναγκαίων μονάδων ΑΠΕ.
Η Παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ καλεί την πολιτική ηγεσία του ΠΑΠΕΝ:
Ø  Nα επανεξετάσει τη νομιμότητα όλων των αδειοδοτήσεων που χορηγήθηκαν για μονάδες που χρησιμοποιούν τη διαδικασία της ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Ø  Να ανακαλέσει  τη ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ απόφαση αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την εγκατάσταση μονάδας ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ στο Τ.Κ. Μαρμάρων του Δ. Ιωαννιτών, η λειτουργία της οποίας θα επιβαρύνει το ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
Ø  Nα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή δημιουργίας κυκλωμάτων που εποφθαλμιούν τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ χωρίς στη ουσία να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας και
Ø  Να δρομολογήσει άμεσα τις διαδικασίες οριστικοποίησης ενός δημοκρατικά σχεδιασμένου Περιφερειακού Χωροταξικού σχεδίου.
Ιωάννινα 26/5/2015
Το Γραφείο Τύπου
Της Παράταξης ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣΣάββατο 16 Μαΐου 2015

Τοποθέτηση της Παράταξης ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο θέμα «  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2015-2019».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το θέμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΗ 2015-2019 που συζητάμε έχει μια ιδιαίτερη σημασία  καθώς προσπαθεί να αποτυπώσει το όραμα, τους στόχους και τους άξονες στους οποίους θα επικεντρωθεί η ΠΗ την πενταετία 2015-2019  προκειμένου να επιτύχει μια αναπτυξιακή πορεία της περιοχής και να βελτιώσει το επίπεδο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Ταυτόχρονα με τα έργα και τις παρεμβάσεις που προτείνει προδιαγράφει τη δέσμευση και χρήση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τα επόμενα χρόνια. Η γενική μας εκτίμηση είναι ότι το συγκεκριμένο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που προτείνεται στερείται οράματος, δεν στοχεύει και συνεπώς δεν αξιοποιεί, με τις δράσεις που προτείνει, τα βασικά πλεονεκτήματα της περιοχής που είναι γενικά αποδεκτά, και τέλος περιορίζεται για μια ακόμα φορά σε έργα «υποδομών» που έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα την καταβόθρα των χρηματοδοτικών πόρων. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε έργα οδοποιίας και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. Τα χρήματα που απορροφήθηκαν για την οδοποιία τα τελευταία χρόνια και αυτά που προβλέπονται να απορροφηθούν θα είχαν λογικά οδηγήσει στη κατασκευή αυτοκινητόδρομου που θα έκανε δυο φορές το γύρο της γης. Αντίθετα στην περιοχή μας παρά τα κονδύλια που διατέθηκαν το οδικό δίκτυο εξακολουθεί να βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Ας δούμε όμως γιατί ισχυριζόμαστε ότι το συγκεκριμένο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που προτείνεται στερείται οράματος, και δεν στοχεύει και συνεπώς δεν αξιοποιεί, με τις δράσεις που προτείνει, τα βασικά πλεονεκτήματα της περιοχής που είναι γενικά αποδεκτά:
Ø  Τα έργα οδοποιίας που προτείνονται και μεταφέρονται για ένταξη στο ΠΕΠ 2014-2020 ή σε τομεακά προγράμματα έχουν προϋπολογισμό 128.000.000€ και αναζητείται επιπλέον χρηματοδοτική πηγή για το ποσό των 53.850.000€. Δηλαδή για έργα οδοποιίας στην πενταετία 2015-2019,  Σύνολο: 181.850.000€. Αν σ’αυτά προσθέσουμε και κονδύλια προϋπολογισμού 50.000.000€ από το σύνολο των 73.000.000€ του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2014-2016 (ΑΔΑ:6ΧΣΘΦ-ΟΔΙ) που προορίζονται επίσης για έργα οδοποιίας τότε ο λογαριασμός ανεβαίνει στα 231.850.000€.
Ø  Τα έργα υποδομών για τη διαχείριση  των στερεών και υγρών αποβλήτων  που προτείνονται και μεταφέρονται για ένταξη στο ΠΕΠ 2014-2020 ή σε τομεακά προγράμματα έχουν προϋπολογισμό 144.087.000€ και αναζητείται επιπλέον χρηματοδοτική πηγή για το ποσό των 50.820.000€. Δηλαδή για έργα υποδομών για τη διαχείριση  των στερεών και υγρών αποβλήτων στην πενταετία 2015-2019,  Σύνολο: 194.907.000€.
Το σύνολο λοιπόν των πόρων που προβλέπεται ή αναζητούνται για να διατεθούν  την πενταετία 2015-2019 στους δύο αυτούς τομείς  είναι 426.757.000€.
Θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι πόσος είναι ο προϋπολογισμός του νέου ΕΣΠΑ το οποίο καλύπτει στην ουσία τη χρηματοδότηση όχι για το΄2015-2019 αλλά για την αρκετά μεγαλύτερη περίοδο 2014-2023 στην πράξη; Να σας τον θυμίσω. Είναι 325.238.716€. Θα χρειαστούμε δηλαδή και ένα δεύτερο ΕΣΠΑ για να καλύψουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες αυτών των δύο τομέων. Τι απομένει για την υλοποίηση όλων των υπόλοιπων ή την υλοποίηση ενός αναπτυξιακού οράματος. Από ψίχουλα έως τίποτε. Και για να μην ξεχνιόμαστε σας θυμίζω ότι οι δύο αυτοί τομείς απορρόφησαν τη μερίδα του λέοντος και από όλα τα προηγούμενα Χρηματοδοτικά Ευρωπαϊκά Πλαίσια. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν κατέβαλε τις προσπάθειες που απαιτούνταν, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα  καθώς δεν επιτεύχθηκε η ένταξη βασικών οδικών έργων όπως πχ Σύνδεση Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα ή την Κακκαβιά στο αντίστοιχο Τομεακό ΕΣΠΑ.
 Είναι πολλά τα λεφτά, Αγαπητοί Συνάδελφοι, για να συνεχίσουμε να σφυρίζουμε αδιάφορα. Το βασικότερο όμως είναι ότι ο προσανατολισμός αυτός στερεί από την περιοχή αλλά και γενικότερα από τη χώρα οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική. Όλοι γνωρίζουμε γιατί το κόστος αυτών των υποδομών, που σημειωτέον θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια, εκτινάσσεται στα ύψη. Θα προσθέσω μόνο την εκτίμηση μας ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτών των έργων υπακούει στις επιταγές μεγιστοποίησης του κακώς εννοούμενου κέρδους και όχι στην ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής και λειτουργίας. Θα αναφέρω δύο μόνο παραδείγματα: Το συγκεντρωτικό μοντέλο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στη σύμμεικτη μορφή τους και ως ΣΔΙΤ, για το οποίο εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας ως παράταξη, και το φαραωνικό και ενεργοβόρο μοντέλο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων που σχεδιάζεται και μάλλον έχει δρομολογηθεί για την παράκτια περιοχή. Για το τελευταίο θέλουμε να εκφράσουμε τη διαφωνία μας και να σημειώσουμε ότι πιστεύουμε σε έναν άλλο σχεδιασμό με μικρότερα έργα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Στην περίπτωση που και τα δύο έργα υλοποιηθούν με τον τρόπο που έχουν σχεδιαστεί, εκτός από το τεράστιο κόστος κατασκευής θα φορτώσουν τεράστια τέλη λειτουργίας στους πολίτες.
Ας έρθουμε όμως στο αναπτυξιακό όραμα και πως αυτό προσεγγίζεται στην πράξη από τις διάφορες πλευρές. Για την παράταξή μας, το αναπτυξιακό όραμα θα πρέπει να στηρίζεται σε δύο πυλώνες:
·         Στη παραγωγή της γης και
·         Στη παραγωγή του ανθρώπου.
Η γη μπορεί να παράξει υλικά αγαθά και ο άνθρωπος μπορεί να παράξει γνώση. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι που δημιουργεί όλα τα υπόλοιπα (βιομηχανική ανάπτυξη, μεταποίηση, εμπορία κλπ). Όσο και να ψάξει κανείς δεν θα βρει αναπτυγμένη και ανταγωνιστική χώρα  που να μην έχει και τους δυο αυτούς πυλώνες, την πρωτογενή παραγωγή και την έρευνα για την παραγωγή της γνώσης  αναπτυγμένους (Γερμανία, Γαλλία κλπ). Δυστυχώς στη χώρα μας, και στη περιοχή μας, οι δυο αυτοί πυλώνες όχι απλά δεν στηρίχθηκαν αλλά οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν για χρόνια οδήγησαν στην πλήρη απαξίωση και αποδόμησή τους.
 Η πολιτική των επιδοτήσεων και της αποδόμησης της συνεταιριστικής οργάνωσης της παραγωγής οδήγησαν στη τεράστια συρρίκνωση της πρωτογενούς παραγωγής παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας.  Όσο και αν διατείνεται η Περιφερειακή αρχή ότι στηρίζει την πρωτογενή παραγωγή, η πράξη αποδεικνύει ότι η πολιτική μέσω της οποίας το επιχειρεί, έχει οδηγήσει στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Οι αποσπασματικές παρεμβάσεις και στηρίξεις υπονομεύουν παρά στηρίζουν την πρωτογενή παραγωγή. Απόδειξη τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Τα συγκριτικά στοιχεία 2009-2013 που δημοσιεύτηκαν δείχνουν ότι ειδικά στην Ήπειρο καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση των χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων (μείωση 22,4%) με την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας να ακολουθεί πολύ πιο πίσω με μείωση 14,4%. Το στοιχείο αυτό και μόνο αναδεικνύει την αναγκαιότητα στήριξης της Συνεργατικής μορφής οργάνωσης της παραγωγής προκειμένου να γίνει οικονομικά βιώσιμη. Συνεχίζοντας την ανάγνωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνουμε ότι στην περιοχή μας έχουμε μείωση  των ζωικών μονάδων από 257.244 το 2009 σε 221.298 το 2013. Όλα τα ζωικά κεφάλαια της περιοχής, Βοοειδή, Προβατοειδή, Αιγοειδή, και Πουρερικά, εκτός των χοίρων, μειώθηκαν αισθητά. Σοβαρή είναι η μείωση στα Αιγοπρόβατα που αποτελούν και το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Συγκεκριμένα από 1.003.846 Αιγοπρόβατα το 2009 φτάσαμε στις 779.089 το 2013 (Ηπειρωτικός Αγώνας 28/4/2015). Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν  ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν όχι μόνο δεν στήριξαν τον πρωτογενή τομέα αλλά έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα.
Ας δούμε όμως τι γίνεται στο δεύτερο πυλώνα, τη στήριξη της παραγωγής της γνώσης, προκειμένου να παραχθεί καινοτομία και να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η στήριξη της έρευνας στη χώρα μας αντιμετωπίστηκε ως μια πολυτέλεια και αφέθηκε μόνο στα όποια κονδύλια αντλούνταν από τη ΕΕ. Οι εθνικοί πόροι που κατευθύνθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στη παραγωγή γνώσης από την έρευνα  ήταν μηδαμινοί. Δείτε όμως τι πολιτική ακολούθησαν οι αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Ιταλία. Δίπλα στα κονδύλια που αντλούσαν από την ΕΕ διέθεταν τεράστιους εθνικούς πόρους για να προωθήσουν την έρευνα και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές. Σήμερα με βάση τις υποδομές που δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια διεκδικούν και πετυχαίνουν, με μονοπωλιακό θα έλεγα τρόπο, το σύνολο των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έρευνα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας αντλεί χρόνο με το χρόνο όλο και λιγότερα κονδύλια ως αποτέλεσμα του χάσματος που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στη χώρα μας και τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες στο επίπεδο των ερευνητικών υποδομών. Δύο στοιχεία που δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης και στον πιο δύσπιστο:
·         τρεις χώρες, η Αγγλία, η Γερμανία και η Γαλλία ανέλαβαν το 49,3% (2145 συμβόλαια έρευνας σε σύνολο 4351) των προγραμμάτων έρευνας που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του FP7, ανάμεσα σε σύνολο 33 χωρών (28 της ΕΕ  και  5 συνδεδεμένες χώρες). Αν στις 3 αυτές χώρες προστεθούν η Ιταλία και η Ολλανδία, οι οποίες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην έρευνα, τότε το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 63,3%.  Τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και οι ιδιωτικές εταιρείες της χώρας μας ανέλαβαν ως ανάδοχοι μόλις 36 από τα 4351 προγράμματα κατά τη διάρκεια της εφταετίας 2007-20013.
·         οι τέσσερεις προαναφερόμενες χώρες τροφοδοτήθηκαν με το 85,7% των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για ερευνητικές υποδομές την περίοδο 2002-2006 (FP6) και με το 71,43% την περίοδο 2007-2014 (FP7).
Δεν θα κουράσω με την παράθεση στοιχείων που αποδεικνύουν πως και στο τομέα αυτό η χώρα μας διαθέτει, αναξιοποίητα δυστυχώς, συγκριτικά πλεονεκτήματα όσον αφορά το επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου. Δυναμικό που στελεχώνει ερευνητικούς και άλλους οργανισμούς τόσο στη χώρα μας όσο και στα πέρατα της γης.
            Και αν σε εθνικό επίπεδο η πολιτική στο τομέα της έρευνας είναι ανύπαρκτη ποια είναι η προσέγγιση της Περιφερειακής Αρχής στο τομέα αυτό; Οφείλω να ομολογήσω ότι η τωρινή προσέγγιση της με εξέπληξε αρνητικά. Και αυτό γιατί ενώ τα προηγούμενα χρόνια έκανε μια προσπάθεια, μοναδική ίσως ανάμεσα στο σύνολο των περιφερειών της χώρας, χρηματοδοτώντας στο μέτρο που εκτίμησε και παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν, την έρευνα στα Ακαδημαϊκά  Ιδρύματα της περιοχής, σήμερα αναδιπλώνεται και όχι μόνο δεν χρηματοδοτεί την έρευνα αλλά αντίθετα αντιμετωπίζει τα Ακαδημαϊκά  Ιδρύματα της Περιοχής ως να μην υφίστανται και να μην αποτελούν ένα δυναμικό αναπτυξιακό παράγοντα της Ηπείρου.
 Πριν όμως παραθέσω τα στοιχεία που στηρίζουν την εκτίμησή μου αυτή επιτρέψτε μου να σας αναφέρω για την ιστορία μερικά από τα αποτελέσματα της πενιχρής χρηματοδότησης των Ακαδημαϊκών   Ιδρυμάτων  εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τα στοιχεία που μου χορήγησε η Επιτροπή Ερευνών για το πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ έχουν ως εξής: Χρηματοδοτήθηκαν 28 προγράμματα. Συνολικός Π/Υ=3.936.458€. Από αυτά 2.259.464,09€ χρησιμοποιήθηκαν για την αμοιβή 168 νέων επιστημόνων-ερευνητών. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν ερευνητικά αποτελέσματα, που υπάρχουν και μάλιστα σημαντικά και αξιοποιήσιμα, και μόνο το γεγονός ότι με αυτή τη χρηματοδότηση απασχολήθηκαν 168 νέοι επιστήμονες αξίζει το κόπο να δει κανείς με θετική ματιά τη στήριξη της έρευνας στα Ακαδημαϊκά  Ιδρύματα της Περιοχής.
Ας δούμε όμως τώρα πως εκφράζεται η αναδίπλωση της Περιφερειακής αρχής στο θέμα της στήριξης των Ακαδημαϊκών  Ιδρυμάτων της Περιοχής και τη χρηματοδότηση της έρευνας σ’αυτά.
·         Στο πρωτότυπο ΠΕΠ που υποβλήθηκε στην ΕΕ (σελ. 11) στο αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας αναφέρεται: «….Το αναπτυξιακό όραμα συμπληρώνεται από την επιδίωξη για υλοποίηση μίας στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» εστιασμένης σε επιλεγμένους κλάδους στους οποίους η Περιφέρεια διαθέτει τα πιο ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οι τομείς αυτοί είναι:
1. Πρωτογενής τομέας – μεταποίηση – αγροδιατροφή – γαστρονομία.
2. Βιομηχανία της εμπειρίας: Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργική Οικονομία.
3. Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα.
4. Υγεία και Ευεξία.»
Στη περίληψη που διανεμήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση την οποία έγινε η συζήτηση, τα Ακαδημαϊκά ιδρύματα εξαφανίστηκαν και έμεινε μόνο το «ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα.»
·         Το ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020, ενώ δεν προβλέπει χρηματοδότηση για την έρευνα, προβλέπει δύο δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000€, που απευθύνονται μεταξύ άλλων δικαιούχων και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, που χρηματοδοτεί όχι την έρευνα αλλά  τη Δικτύωση ερευνητικών εργαστηρίων και επιχειρήσεων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ποιας έρευνας; Αυτής που δεν χρηματοδοτούμε;
·         Στο ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (ΣΕΣ) σελίδα 74 αναφέρεται: “…Για τις ανάγκες του εθνικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο, οι Περιφέρειες έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες: Περιφέρειες με προχωρημένες δυνατότητες Ε&Τ (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, και Κρήτη και, Δυτική Ελλάδα), Περιφέρειες με ισχυρό δυναμικό μεταποίησης και μέσου επιπέδου δυνατότητας καινοτομίας (Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη), Περιφέρειες βασιζόμενες σε παραδοσιακούς παραγωγικούς τομείς με δυναμικό καινοτομίας σε τοπικά προϊόντα (Ήπειρος, Θεσσαλία, Πελοπόννησος), Περιφέρειες με ισχυρό δυναμικό στον τουρισμό και πολύ χαμηλό δυναμικό στο πεδίο της τεχνολογικής καινοτομίας (Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά)…». Αποκλείεται δηλαδή η Περιφέρεια Ηπείρου από τις Περιφέρειες που μπορούν να εκτελέσουν έρευνα, παρόλο που το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατατάσσεται ανάμεσα στα πρώτα 6 ιδρύματα της χώρας με βάση τα δικά τους στοιχεία. Η Περιφερειακή Αρχή δεν έκανε τίποτε να αποτρέψει έναν τέτοιο διαχωρισμό ο οποίος εύχομαι να μην εκφραστεί και στις χρηματοδοτήσεις μέσω του ΕΠΑΝΕΚ, κάτι που δυστυχώς φοβάμαι ότι θα γίνει.
·         Όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο που έδωσε στα ΑΕΙ ο Υπουργός Παιδείας αναστέλλεται η Ίδρυση έως 31-12-2015 των παρακάτω Ερευνητικών Κέντρων:
1.      Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα
2.       Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή και
3.      Το Κέντρο έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας.
Γιατί τα αναφέρουμε αυτά; Γιατί αποδεικνύουν ότι τη στιγμή που άλλες περιφέρειες κάνουν προσπάθεια να συγκεντρώσουν και να αξιοποιήσουν το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό της περιοχής τους για να στηρίξουν τους τομείς που παρουσιάζουν πλεονεκτήματα, στην Περιοχή μας, δυστυχώς, δεν υφίσταται μια παρόμοια ευαισθησία και στρατηγική.
Από όλα όσα παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα γίνεται σαφές ότι το συζητούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2015-2019 στερείται αναπτυξιακού οράματος και κινείται στις ίδιες ράγες που οδήγησαν τη χώρα και την περιοχή σε μια βαθύτατη κρίση. Για τους Λόγους αυτούς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε.
Θεωρούμε όμως ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο το Περιφερειακό Συμβούλιο να προγραμματίσει στο επόμενο διάστημα θεματικές συζητήσεις για καίρια ζητήματα όπως:
·         Δράσεις για την άμεση ολοκλήρωση των υποδομών που χρονίζουν στον αγροτικό τομέα και προγραμματισμός νέων υποδομών στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα.
·         Δράσεις για την παραγωγική διαχείριση της γης
·         Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση και παραγωγική αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου της Περιοχής
·         Δράσεις και υποδομές για την αντιπλημμυρική προστασία τη Περιοχής
·         Ιεράρχηση δράσεων παρέμβασης στο οδικό δίκτυο της περιοχής
·         Στρατηγική επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
·         Δράσεις για τη στήριξη και μέγιστη εφικτή αξιοποίηση του ερευνητικού και επιστημονικού έργου των ιδρυμάτων και φορέων.
Οι παραπάνω θεματικές ενότητες, και όχι μόνο, θα δώσουν την ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας ολοκληρωμένος προβληματισμός και να αναδειχτούν οι καλύτερες προτάσεις που θα συμβάλλουν στη χάραξη μιας αναπτυξιακής πορείας της Περιοχής.

Ιωάννινα 15/5/2015


Subscribe to RSS Feed