Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015


Για προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων “που υπηρετούν τους στόχους προαποφασισμένων επιλογών” και “ πιθανά εμπεριέχει και ποινικές ευθύνες για διασπάθιση δημόσιου χρήματος” έκανε λόγο ο περιφερειακός σύμβουλος της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, κ. Βασίλης Τσίκαρης, στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της 29ης/30-10-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος». Παράλληλα, η περιφερειακή παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ με την τοποθέτησή της στη συζήτηση του Προϋπολογισμού 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου διατύπωσε σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο που το συγκεκριμένο κι άλλα παρόμοια έργα εντάσσονται στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, κ. Βασίλη Τσίκαρη, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος»

Θεωρώ ότι η προκήρυξη της μελέτης αυτής, η οποία συμπεριλαμβάνει δύο διαφορετικά πράγματα, τη μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας και τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, δεν είναι δυνατό να προκηρύσσεται με τον τρόπο αυτό, καθώς αφορά δύο διαφορετικά αντικείμενα. Η συγκεκριμένη ενέργεια της προκήρυξης της μελέτης, εντάσσεται στην πάγια τακτική της περιφερειακής αρχής, να δημιουργεί τετελεσμένα που υπηρετούν τους στόχους προαποφασισμένων επιλογών. Κατά την άποψή μου, η προκήρυξη της συγκεκριμένης μελέτης ως έχει, πιθανά εμπεριέχει και ποινικές ευθύνες για διασπάθιση δημόσιου χρήματος, καθώς προκηρύσσεται μια μελέτη για αθλητικές εγκαταστάσεις, σε μια περιοχή που η λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων αμφισβητείται έντονα και υπάρχουν εισηγήσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για διερεύνηση παραβάσεων καθώς και εισήγηση επιβολής προστίμου στον Δήμο Ιωαννιτών, ύψους περίπου 27 χιλιάδων ευρώ. Κατά την άποψή μου, οι όποιες παρεμβάσεις ή μελέτες στο οικοσύστημα της λίμνης δεν μπορεί να γίνονται αποσπασματικά, αλλά απαιτείται μια ολοκληρωμένη μελέτη, που να θέτει στο κάδρο, το σύνολο του οικοσυστήματος της λίμνης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τις όποιες παρεμβάσεις αποφασισθούν. Σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, διαπιστώνω ότι πουθενά στο κείμενο της γνώμης του Φορέα, δεν αναφέρεται σε μελέτες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, παρόλο που αυτό εμπεριέχεται στον τίτλο, ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης του Συμβουλίου του, από 29-5-2012, το οποίο σαφώς αναφέρεται σε δύο διαφορετικές μελέτες και συγκεκριμένα στη μελέτη διαμόρφωσης οικολογικού πάρκου στην περιοχή Κατσικάς και δεύτερο, στην αποκατάσταση οικοσυστήματος – επανασύνδεση πηγών στην περιοχή της Αμφιθέας. Συνεπώς τα περί σύμφωνης γνώμης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, για μελέτη λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, δεν προκύπτουν από το σχετικό έγγραφο.”

Απόσπασμα από την τοποθέτηση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στη συζήτηση για τον Προύπολογισμό 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφορικά με το έργο «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος»

“Αλήθεια κ. Πρόεδρε του ΠΣ και κ. Περιφερειάρχα, πότε το ΠΣ με απόφασή του, σύμφωναμε την ΥΑ 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ Β 1367/5-6-2013), ενσωμάτωσε στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του, τη «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ030 Ηπείρου με το όχι και ευκαταφρόνητο ποσό των 233.391€ και εγκρίθηκε η προκήρυξη της από την Οικονομική Επιτροπή στην 29η/30-10-2015; Ως παράταξη δεν έχουμε υπόψη να συζητήθηκε κάτι σχετικό.

Είναι προφανές ότι ο τρόπος λειτουργίας που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή είναι όχι μόνο σε αντίθεση με τα ισχύοντα, αλλά έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση του ΠΣ προκειμένου να ικανοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς φασαρίες οι πελατειακές υποχρεώσεις. Οι αθρόες προκηρύξεις έργων, χωρίς καμιά ιεράρχηση και έγκριση από το ΠΣ, όχι μόνο δεν υπηρετούν τα συμφέροντα της περιοχής, αλλά με τη χρονίζουσα διάρκειά τους υπονομεύουν την όποια αναπτυξιακή προσπάθεια.”
Προϋπολογισμό χωρίς "περιφερειακή συνείδηση" χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου η αντιπροέδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περιφερειακή σύμβουλος με την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, κ. Τζένη Κοίλια-Ταπραντζή,  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

H τοποθέτηση της αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περιφερειακής συμβούλου της περιφερειακής παράταξης ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, κ.  Τζένης Κοίλια-Ταπραντζή, στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2016

Κύριοι συνάδελφοι,
ο προϋπολογισμός του 2016 που καλούμαστε να εγκρίνουμε σήμερα κινείται στην ίδια λογική και πολιτική προσέγγιση όπως και αυτός του 2015. Δυστυχώς, το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για την τοπική αυτοδιοίκηση από τις μνημονιακές πολιτικές των προηγούμενων χρόνων, που αφορά κυρίως τις αρμοδιότητές της, πνίγει κάθε προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων. Έτσι, λοιπόν, είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ η ανάγκη της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου, όπως για παράδειγμα η διαχείριση των έργων Δημοσίων επενδύσεων να αποτελεί έργο του Περιφερειακού Συμβουλίου και όχι μόνον των αποφάσεων του ίδιου του Περιφερειάρχη!
Επανειλημμένα έχουμε θέσει σαν παράταξη "Ήπειρος Ανατροπής" το ζήτημα της ιεράρχισης έργων που θα πρέπει να εκτελέσει η περιφέρεια. Συζητούμε, λοιπόν, για μια ακόμη φορά χωρίς να έχουμε κάνει ιεράρχιση των έργων. Συζητούμε χωρίς να έχουμε αποκτήσει ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ...
Έτσι, θα μου επιτρέψετε, κύριοι συνάδελφοι, να κάνω μια μικρή υπέρβαση σήμερα της θεσμικής μου ιδιότητας σαν α/προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου όλης της Ηπείρου, και κάτω από την πίεση του κινδύνου για την ανάπτυξη της πατρίδας μου και τόπου διαμονής μου, της Άρτας, πέρα από τα όσα ακούστηκαν από άλλους συναδέλφους, να μιλήσω με αγωνία γι αυτήν!
Ο νομός της Άρτας θεωρούμε ότι έχει μείνει πίσω από τα μεγάλα έργα ανάπτυξης, από έργα που θα δώσουν στην πόλη και στον νομό ένα άλλο όραμα. Μας λείπει, λοιπόν, το ΟΡΑΜΑ...Κάθε μέρα όσοι μένουμε στην Άρτα βιώνουμε πως η πόλη μένει πίσω σε έργα που θα δώσουν δουλειά σε νέους της περιοχής μας, σε έργα που θα δώσουν τουριστική προβολή στα όμορφα βουνά της και στον Αμβρακικό κόλπο, στο ποτάμι της τον Άραχθο, στα ομορφότερα Βυζαντινά μνημεία που βρίσκονται κυρίως εδώ, σε έργα που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις του νομού.
Με μεγάλη αγωνία, λοιπόν, κρούουμε τον κώδωνα κινδύνου, εκπέμπουμε σήματα SOS!

Να αναλάβει τις δικές της ευθύνες κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή ο Περιφερειακός Σύμβουλος με την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ , κ. Σπ. Πάικας, στην τοποθέτησή του για τον Προυπολογισμό 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου, εστιάζοντας κυρίως, στα ζητήματα της ενίσχυσης του ρόλου της αυτοδιοίκησης και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού "...με γνώμονα το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων". 

Τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβούλου της "ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ", κ. Σπ. Πάικα, για τον Προϋπολογισμό 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου

"Φέρεται σήμερα προς συζήτηση ο προϋπολογισμός της περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2016 έχοντας φυσικά όλοι μας λάβει γνώση των επιμέρους οικονομικών στοιχείων του προς έγκριση προϋπολογισμού καθώς και τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του έτους 2015.
Είθισται σε συζήτηση για τον προϋπολογισμό να γίνονται τοποθετήσεις που ξεφεύγουν από τα στενά οικονομικά πλαίσια και έξω από τους αριθμούς που ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν κατακλύσει τη ζωή μας. Και θα ήθελα την ανοχή σας για να κάνω χρήση αυτού του δικαιώματος στην σύντομη τοποθέτησή μου.
Η σημερινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2016 γίνεται σε μια ιδιαιτέρως δυσμενή συγκυρία κατά γενική παραδοχή και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ένα πολύ βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί για την μελλοντική πορεία του ρόλου της αυτοδιοίκησης γενικά στη χώρα. Απλοϊκά για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση υπό σκληρή επιτήρηση και με συνεχιζόμενες δυσβάσταχτες περικοπές πόρων.
Οι αιτίες που οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση την Αυτοδιοίκηση χιλιοειπωμένες. Ελάχιστοι έως και μηδαμινοί όμως αυτοί που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Με την συντριπτική πλειοψηφία να επιλέγει τον εύκολο δρόμο της ρίψης των ευθυνών σε όλους τους άλλους. Από τους σημερινούς κυβερνώντες, τους διαχρονικά κυβερνώντες και φυσικά όσους αυτοδιοικητικούς είχαν στα χέρια τους την εξουσία κατά τα προηγούμενα έτη.
Με ξεκάθαρη επιλογή της κεντρικής εξουσίας τα τελευταία χρόνια των μνημονίων, έχοντας ως ‘’σύμμαχό’’ της όλα όσα διαχρονικά διαμορφώθηκαν, απεκδυόμενη σε μεγάλο βαθμό των ευθυνών της, να αποτελεί η πολιτική ισοπέδωση και η ταύτιση γενικά και αορίστως όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων που ασχολούνται σήμερα με τα κοινά. Σε συνέχεια της λογικής του ‘’όλοι μαζί τα φάγαμε’’ του ‘’όλοι ίδιοι είναι’’, ‘’οι καλοπληρωμένοι αιρετοί’’, ‘’οι δικοί τους και οι άλλοι’’ ‘’τα παιδιά των αιρετών’’ και άλλοι τόσοι στοχευμένοι και πολιτικά καθοδηγούμενοι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί για να πετύχουν ορισμένοι τον στόχο τους. Που δεν είναι άλλος από το να γίνει συνείδηση στην κοινωνία ότι με όλα αυτά υπηρετείται δήθεν το περί δικαίου αίσθημα και αποκαθίσταται η παραμελημένη έννοια της νομιμότητας.
Η αλήθεια όμως είναι ότι ο απώτερος στόχος τους είναι να μας σύρουν όλους ανεξαιρέτως στον πολιτικό βούρκο που οι ίδιοι έφτιαξαν και που μόνοι τους δεν μπορούν πλέον να τον ξεπεράσουν. Για το λόγο αυτό και φτιάχνουν συνειδητά συμμέτοχους. Στη λαίλαπα αυτή λοιπόν και μέσα σ’ αυτό το βάρβαρο και εντελώς άδικο πολιτικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για την τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της έρχεται σήμερα προς συζήτηση και έγκριση ο προϋπολογισμός της περιφέρειας για το έτος 2016.
Ένας προϋπολογισμός όπως και οι προηγούμενοι των μνημονιακών χρόνων που κανείς δεν γνωρίζει σήμερα υπό το βάρος των όσων έχουν ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή και έχουν να κάνουν με την όλο και πιο αυστηρή επιτήρηση και έλεγχο της αυτοδιοίκησης, με τον περιορισμό του ρόλου της, με τον μπαμπούλα του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, πώς θα εκτελεστεί στην πράξη.
Η Περιφερειακή Αρχή για ακόμη μία χρονιά κινήθηκε στην κατεύθυνση που τίθεται από την πολιτεία ή μάλλον καλύτερα από την επιτροπεία για την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού μέσα στα αυστηρά πλαίσια που προανέφερα. Και φυσικά φέρει και το βάρος ευθύνης για την υλοποίησή του. Το κυριότερο όμως βάρος που φέρει είναι να διαχειριστεί τα σκέλος των εξόδων με γνώμονα το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων. Με γνώμονα την εξάλειψη των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Με γνώμονα την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Με γνώμονα την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, του υγιούς και όχι παρασιτικού επιχειρείν, με εξωστρέφεια και μέγιστη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με διεκδίκηση του φυσικού αερίου για την Ήπειρο.
Για όλα τα παραπάνω σας καλώ να μην καταφεύγετε στην εύκολη λύση του φταίει για όλα η πολιτεία και οι συνεχείς περικοπές. Οφείλετε να δώσετε τις κατευθύνσεις εκείνες που οι δαπάνες σας να πείθουν για την σκοπιμότητά τους και υπηρετούν τη λογική της συνέχειας και όχι της αποσπασματικότητας. Διότι η ενίσχυση του ρόλου της αυτοδιοίκησης που νομίζω ότι και εσείς επιδιώκετε, κρίνεται από τις κατευθύνσεις αυτές.
Και επειδή επέλεξα να τοποθετηθώ αυτοδιοικητικά, εξάλλου όλοι μας σ’ αυτά τα έδρανα βρισκόμαστε από τους πολίτες για να υπηρετήσουμε τον τόπο μας και να σχεδιάσουμε τον τόπο μας με τις όποιες διαφορές μας, όπως επιθυμούμε, χωρίς άνωθεν παρεμβάσεις, απευθύνω έκκληση να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου μέσα στο 2016 να έχουμε οριστική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για τη θεσμοθέτηση του Π.Δ. της λίμνης, του ρυθμιστικού, του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού για τους λόγους που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα ζητήματα είναι ύψιστης σημασίας για τον τόπο μας και την περαιτέρω εξέλιξή του.
Κλείνοντας εκφράζω την ευχή καταρχήν να είναι αιρετός αυτός που θα κληθεί μελλοντικά να εισηγείται στο Π.Σ. θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό και όχι κάποιος έξω από αυτήν την αίθουσα και κατά δεύτερον να κληθούμε χρονικά όσο το δυνατόν πιο μακριά να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της τοπικής αυτοδιοίκησης."

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015


Ο προϋπολογισμός του 2016 που καλούμαστε να εγκρίνουμε κινείται στην ίδια λογική και πολιτική προσέγγιση, όπως αυτός του 2015. Παρόλα αυτά διαφοροποιείται σε ορισμένα σημεία, τα οποία είναι τόσο ουσιαστικά όσο και ποιοτικά, που αναδεικνύουν τόσο πλευρές της πολιτικής της Περιφερειακής Αρχής όσο και της γενικότερης προσπάθειας για εξελίξεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τις νεοφιλελεύθερες και μνημονιακές πολιτικές τα τελευταία χρόνια και αφορά τη δημοκρατική της λειτουργία, τις αρμοδιότητες, την αυτοτέλεια και την οικονομικής της αυτονομία, είναι τόσο ασφυκτικό που πνίγει κάθε προσπάθεια συμβολής της ΤΑ στην επίλυση κοινωνικών, τοπικών και αναπτυξιακών προβλημάτων.
Δεν θα περιμέναμε συνεπώς από τον προϋπολογισμό της ΠΗ να δίνει απαντήσεις στα σοβαρά προβλήματα της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας, πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που έχουν επιβάλει στη χώρα μας οι ευρωπαίοι δανειστές και το ΔΝΤ και την οποία κάνει ακόμα πιο επώδυνη η αποσάθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, για την οποία ευθύνονται οι πολιτικές που ασκήθηκαν μέχρι σήμερα.
Κατά την άποψή μας προβάλει επιτακτικά η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για την τοπική αυτοδιοίκηση και η διασφάλιση επαρκών πόρων, για να μπορέσει η ΤΑ να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και να διαδραματίσει το ρόλο που της ανήκει. Η συντομότερη εφικτή απεμπλοκή της χώρας και συνακόλουθα της ΤΑ από τα μνημόνια θα πρέπει να είναι ο κυρίαρχος στόχος πάλης και διεκδίκησης.
Πριν απ’ όλα θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο προϋπολογισμός της περιφέρειας δεν αντανακλά παρά μόνο ένα γενικό πλαίσιο, που όμως κινείται στη σφαίρα του επιθυμητού και ίσως να καταγράφει το επίπεδο των πραγματικών αναγκών. Βρίσκεται όμως μακριά από την πραγματικότητα τόσο στο επίπεδο των εσόδων όσο και σ’ αυτό των εξόδων. Αυτό εύκολα το διαπιστώνει κανείς, αν ανατρέξει στους προηγούμενους προϋπολογισμούς, όπου θα διαπιστώσει ότι γενικά ως Π/Υ κινούνται περίπου στο επίπεδο των 100.000.000€. Στο ίδιο επίπεδο κινείται και αυτός του 2016. Το ποσό αυτό απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα. Η πραγματική εικόνα φαίνεται από τη σύγκριση των απολογιστικών στοιχείων των προηγούμενων ετών. ΕΤΣΙ, τα έσοδα που είχε και διαχειρίστηκε η Περιφέρεια Ηπείρου τα προηγούμενα χρόνια είχαν την εξής εκπληκτική πορεία:


ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (€)
2012
2013
2014
51.810.958
46.937.545
31.081.938
Δεν ξέρουμε ακόμα που θα διαμορφωθούν τα πραγματικά έσοδα για το 2015. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μην υπάρξει περαιτέρω μείωση. Ως παράταξη σε κάθε περίπτωση διεκδικούμε την αύξηση της χρηματοδότησης της ΤΑ.
Αν από τα παραπάνω ποσά αφαιρέσουμε το πραγματικό κονδύλι που πηγαίνει για τη μεταφορά των μαθητών και είναι, σε ετήσια βάση, της τάξης των 8-11 εκατομμυρίων ευρώ (δηλ. περίπου το 30% του Π/Υ της Περιφέρειας), καθίσταται προφανές ότι τα περιθώρια παρεμβάσεων με αναπτυξιακά έργα και κοινωνικές δράσεις (εκτός των έργων του ΕΣΠΑ) είναι ιδιαίτερα ασφυκτικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια καλλίτερης διαχείρισης και κατανομής του Π/Υ που συζητάμε.
Κατά την άποψή μας η οικονομική ασφυξία που περνά η χώρα και η ΤΑ επιβάλουν να σκύψουμε με μεγαλύτερη προσοχή και ευαισθησία και υπευθυνότητα στη διαχείριση και κατανομή του Π/Υ και να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες.
Ως Παράταξη έχουμε επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της ιεράρχησης των έργων που θα πρέπει να εκτελέσει η Περιφέρεια. Για μια ακόμα φορά συζητάμε Π/Υ χωρίς να έχει γίνει κάποια συζήτηση για την ιεράρχηση τους. Για μια ακόμα φορά συζητάμε Π/Υ χωρίς τα μέλη του ΠΣ να έχουν εικόνα για τα έργα του ΠΔΕ για το ποια έργα εντάσσονται στις ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ κλπ. Σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Περιφερειάρχης για τα ισχύοντα περί διατάκτη των δαπανών του ΠΔΕ και θεωρεί ότι του δίνει το δικαίωμα να αποφασίζει εκείνος ποια έργα θα προτάξει ή θα εντάξει, η υπουργική απόφαση 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ Β 1367/5-6-2013) ορίζει σαφώς ότι:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΔΕ
Άρθρο 6
Αναπτυξιακός σχεδιασμός περιφερειακού επιπέδου
1. Οι Περιφέρειες ενσωματώνουν, με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου τους στα (πενταετή) Επιχειρησιακά τους Προγράμματα και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις δομή τους, το σύνολο των έργων / μελετών που εντάσσονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων / Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ) και υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας. Επιπλέον ενσωματώνουν σε διακριτούς πίνακες το σύνολο των έργων / μελετών περιφερειακού επιπέδου που εντάσσονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων / Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ) και δεν υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας.
2. Όλα τα παραπάνω έργα του ΠΔΕ, ενσωματώνονται επίσης και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Τα έργα του ΠΔΕ που δεν υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης σε διακριτούς πίνακες.
3. Ειδικότερες οδηγίες και υποδείγματα των παραπάνω αναφερόμενων διακριτών πινάκων καταρτίζονται από κοινού από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλονται στις Περιφέρειες από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αλήθεια κ. Πρόεδρε του ΠΣ και κ. Περιφερειάρχα, πότε το ΠΣ με απόφασή του, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, ενσωμάτωσε στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του, τη «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ030 Ηπείρου με το όχι και ευκαταφρόνητο ποσό των 233.391€ και εγκρίθηκε η προκήρυξη της από την Οικονομική Επιτροπή στην 29η/30-10-2015; Ως παράταξη δεν έχουμε υπόψη να συζητήθηκε κάτι σχετικό.
Είναι προφανές ότι ο τρόπος λειτουργίας που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή είναι όχι μόνο σε αντίθεση με τα ισχύοντα, αλλά έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση του ΠΣ προκειμένου να ικανοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς φασαρίες οι πελατειακές υποχρεώσεις. Οι αθρόες προκηρύξεις έργων, χωρίς καμιά ιεράρχηση και έγκριση από το ΠΣ, όχι μόνο δεν υπηρετούν τα συμφέροντα της περιοχής, αλλά με τη χρονίζουσα διάρκειά τους υπονομεύουν την όποια αναπτυξιακή προσπάθεια.
Έχουμε κατά διαστήματα αναδείξει διάφορα ζητήματα για το πώς χρησιμοποιούνται οι οικονομικοί πόροι της Περιφέρειας. Δεν θα αναλύσουμε ξανά θέματα, όπως μισθώσεις ιδιωτικών μηχανημάτων, επιλεκτική χρηματοδότηση δήμων εν αγνοία του ΠΣ και της Οικονομικής Επιτροπής, πληθώρα απευθείας αναθέσεων πέρα από τις πραγματικά επείγουσες ανάγκες κλπ. Όλα αυτά απορροφούν σημαντικά κονδύλια της Περιφέρειας. Δηλώνουμε μόνο ότι θα επιμείνουμε και στο μέλλον παίρνοντας διάφορες πρωτοβουλίες.
Ολοκληρώνοντας τη παρέμβαση της Παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» για τον Π/Υ του 2016 θα θέλαμε να σημειώσουμε εν συντομία τρία ακόμη ζητήματα:
  1. Το θέμα της αλλαγής της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας με μεταφορά στον Π/Υ της Περιφέρειας αντί της παρακράτησης των πόρων και της μισθοδοσίας από το υπουργείο. Αν και η εξέλιξη αυτή κινείται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της αυτοτέλειας της ΤΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΕΙ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ αυτοδίκαιης, έγκαιρης και υποχρεωτικής καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών πόρων, ΤΟΤΕ θα καταλήξει θηλιά στο λαιμό της ΤΑ. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε την άμεση θεσμική κατοχύρωση των παραπάνω. Θα λέγαμε μάλιστα ότι πρέπει να προηγηθεί η θεσμική θωράκιση του θέματος και μετά να προχωρήσει η όποια αλλαγή στο τρόπο μισθοδοσίας των υπαλλήλων.
  2. Παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των δαπανών για ορισμένες κατηγορίες και μάλιστα σημαντικές διαχρονικά τη στιγμή που τα πραγματικά έσοδα της Περιφέρειας μειώθηκαν από το 2012 έως το 2014 κατά 40% περίπου. Συγκεκριμένα στο παρακάτω πίνακα φαίνεται διαχρονικά η εξέλιξη των δαπανών αυτών με βάση τα απολογιστικά (οριστικά) έξοδα. Έτσι:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012-2014, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ) 2015 (€)
ΚΑΕ
2012
2013
2014
2015 (Προβλέψεις κλείσιμο)
0500 (Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές). Αφορά υπερωρίες, μετακινήσεις κλπ
404.680
521.673
614.399
839.158
0700 (Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών). Αφορά τις μετακινήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
816.539
831.677
678.251
1.207.083

Είναι προφανές ότι η αύξηση αυτή των συγκεκριμένων δαπανών δεν αντανακλά πραγματικές ανάγκες, αλλά ανάγκες που δημιούργησε το συγκεντρωτικό (συγκέντρωση υπηρεσιών και προσωπικού) μοντέλο οργάνωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και όχι μόνο. Δεν θέλουμε να επεκταθούμε προς το παρόν περισσότερο. Θα επανέλθουμε, αν χρειασθεί.
  1. Θεωρούμε ότι τα κονδύλια για τη μεταφορά των μαθητών είναι ιδιαίτερα σημαντικά 8-11 εκατομμύρια, δηλ. περίπου 30% του εκτελεστέου Π/Υ, γεγονός που επιβάλει την πολύπλευρη μελέτη και προσέγγιση του προβλήματος, προκειμένου να γίνει ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού.
Όπως και στη συζήτηση του περυσινού Π/Υ θεωρούμε ότι η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να προβλέψει ενισχυμένα κονδύλια για παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής. Η κρίση που διέρχεται η χώρα το επιβάλει. Ο τρόπος διάθεσης τέτοιων πόρων μπορεί να βρεθεί. Ως παράταξη θα ψηφίζαμε μια τέτοια κίνηση.
Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ως Παράταξη έχουμε προτείνει μια σειρά θεματικών συνεδριάσεων του ΠΣ, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρήσιμες προτάσεις, παρεμβάσεις και προγραμματισμού έργων που θα συνέβαλλαν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.
Με βάση λοιπόν όλα όσα εκτέθηκαν μέχρι τώρα η Παράταξή μας δεν μπορεί να ψηφίσει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό.

Ιωάννινα 13/11/2015
Subscribe to RSS Feed