Κυριακή 2 Αυγούστου 2015

Επίσκεψη  στην έδρα του Δήμου Ζαγορίου και συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Βασίλειο Σπύρου καθώς και στην τοπική κοινότητα της Λάϊστας, πραγματοποίησε την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 αντιπροσωπεία της  «Ήπειρος Ανατροπής» αποτελούμενη από:  το Βασίλη Τσίκαρη,  Γκεσούλη Ηλία, Γιώργο Κρανά και Βασίλη Ντάφη, εκ μέρους της Δημοτικής κίνησης  «ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ».  Η συζήτηση με το Δήμαρχο εστιάστηκε στα χρηματοδοτικά προβλήματα  του Δήμου, την κατάσταση του οδικού Δικτύου και την αναγκαιότητα ενός  νέου σχεδιασμού που να δημιουργεί συνθήκες παραγωγικής ανασυγκρότησης και οικονομικής δραστηριότητας.  Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τα σοβαρά  προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός τομέας στην περιοχή, καθώς και  την έλλειψη διαχειριστικών μελετών δασικής υλοτομίας,  με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά  προβλήματα απασχόλησης στο κλάδο των Δασεργατών,.  Προκύπτει σαφώς η αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός πλαισίου που να απαντά στην έγκαιρη, σταθερή και με μειωμένο κόστος εκπόνηση τέτοιων μελετών προκειμένου να διασφαλιστεί η παραγωγική δραστηριότητα στη περιοχή και η απασχόληση μιας σημαντικής μερίδας των κατοίκων.
Κατά την επίσκεψη  στη τοπική κοινότητα της Λάιστας,  η αντιπροσωπεία της Παράταξης είχε την δυνατότητα να διαπιστώσει από κοντά και να συζητήσει με τους κατοίκους τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από τα κατολισθητικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Από την επιτόπια επίσκεψη και τη συζήτηση με τους κατοίκους αναδείχτηκε η αναγκαιότητα της άμεσης παρέμβασης για την πρόληψη του αποκλεισμού πρόσβασης στο χωριό λόγω των έντονων κατολισθητικών φαινομένων,  τόσο στο οδικό δίκτυο, όσο και στον οικιστικό ιστό του χωριού.  Οι κάτοικοι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις επανειλημμένες αθετήσεις εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής των υποσχέσεων για τη χρηματοδότηση και τη δρομολόγηση λύσης στο οξυμένο πρόβλημα του οδικού δικτύου, αλλά και για την μη αξιοποίηση της μελέτης του ΙΓΜΕ  προκειμένου να υπάρξουν παρεμβάσεις που να περιορίσουν συνολικά το πρόβλημα των κατολισθήσεων. Η αντιπροσωπεία της Παράταξης δεσμεύτηκε  να φέρει άμεσα το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να υπάρξουν αποφάσεις για τη δρομολόγηση λύσεων στα σοβαρά για την ασφάλεια και την ομαλή ζωή και παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων, προβλήματα.

                                                                                                                          Το γραφείο Τύπου
της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής»Subscribe to RSS Feed