Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015


Για προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων “που υπηρετούν τους στόχους προαποφασισμένων επιλογών” και “ πιθανά εμπεριέχει και ποινικές ευθύνες για διασπάθιση δημόσιου χρήματος” έκανε λόγο ο περιφερειακός σύμβουλος της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, κ. Βασίλης Τσίκαρης, στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της 29ης/30-10-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος». Παράλληλα, η περιφερειακή παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ με την τοποθέτησή της στη συζήτηση του Προϋπολογισμού 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου διατύπωσε σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο που το συγκεκριμένο κι άλλα παρόμοια έργα εντάσσονται στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, κ. Βασίλη Τσίκαρη, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος»

Θεωρώ ότι η προκήρυξη της μελέτης αυτής, η οποία συμπεριλαμβάνει δύο διαφορετικά πράγματα, τη μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας και τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, δεν είναι δυνατό να προκηρύσσεται με τον τρόπο αυτό, καθώς αφορά δύο διαφορετικά αντικείμενα. Η συγκεκριμένη ενέργεια της προκήρυξης της μελέτης, εντάσσεται στην πάγια τακτική της περιφερειακής αρχής, να δημιουργεί τετελεσμένα που υπηρετούν τους στόχους προαποφασισμένων επιλογών. Κατά την άποψή μου, η προκήρυξη της συγκεκριμένης μελέτης ως έχει, πιθανά εμπεριέχει και ποινικές ευθύνες για διασπάθιση δημόσιου χρήματος, καθώς προκηρύσσεται μια μελέτη για αθλητικές εγκαταστάσεις, σε μια περιοχή που η λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων αμφισβητείται έντονα και υπάρχουν εισηγήσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για διερεύνηση παραβάσεων καθώς και εισήγηση επιβολής προστίμου στον Δήμο Ιωαννιτών, ύψους περίπου 27 χιλιάδων ευρώ. Κατά την άποψή μου, οι όποιες παρεμβάσεις ή μελέτες στο οικοσύστημα της λίμνης δεν μπορεί να γίνονται αποσπασματικά, αλλά απαιτείται μια ολοκληρωμένη μελέτη, που να θέτει στο κάδρο, το σύνολο του οικοσυστήματος της λίμνης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τις όποιες παρεμβάσεις αποφασισθούν. Σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, διαπιστώνω ότι πουθενά στο κείμενο της γνώμης του Φορέα, δεν αναφέρεται σε μελέτες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, παρόλο που αυτό εμπεριέχεται στον τίτλο, ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης του Συμβουλίου του, από 29-5-2012, το οποίο σαφώς αναφέρεται σε δύο διαφορετικές μελέτες και συγκεκριμένα στη μελέτη διαμόρφωσης οικολογικού πάρκου στην περιοχή Κατσικάς και δεύτερο, στην αποκατάσταση οικοσυστήματος – επανασύνδεση πηγών στην περιοχή της Αμφιθέας. Συνεπώς τα περί σύμφωνης γνώμης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, για μελέτη λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, δεν προκύπτουν από το σχετικό έγγραφο.”

Απόσπασμα από την τοποθέτηση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στη συζήτηση για τον Προύπολογισμό 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφορικά με το έργο «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος»

“Αλήθεια κ. Πρόεδρε του ΠΣ και κ. Περιφερειάρχα, πότε το ΠΣ με απόφασή του, σύμφωναμε την ΥΑ 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ Β 1367/5-6-2013), ενσωμάτωσε στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του, τη «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ030 Ηπείρου με το όχι και ευκαταφρόνητο ποσό των 233.391€ και εγκρίθηκε η προκήρυξη της από την Οικονομική Επιτροπή στην 29η/30-10-2015; Ως παράταξη δεν έχουμε υπόψη να συζητήθηκε κάτι σχετικό.

Είναι προφανές ότι ο τρόπος λειτουργίας που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή είναι όχι μόνο σε αντίθεση με τα ισχύοντα, αλλά έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση του ΠΣ προκειμένου να ικανοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς φασαρίες οι πελατειακές υποχρεώσεις. Οι αθρόες προκηρύξεις έργων, χωρίς καμιά ιεράρχηση και έγκριση από το ΠΣ, όχι μόνο δεν υπηρετούν τα συμφέροντα της περιοχής, αλλά με τη χρονίζουσα διάρκειά τους υπονομεύουν την όποια αναπτυξιακή προσπάθεια.”
Subscribe to RSS Feed