Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Συνάντηση πραγματοποίησε την Δευτέρα 27 Απρίλη 2015 αντιπροσωπεία της «Ήπειρος Ανατροπής» αποτελούμενη από το Βασίλη Τσίκαρη, Κώστα Μπασιούκα και Θωμά Ρέκατα με τη Διοίκηση και τους Εργαζόμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Σταυρακίου.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Σταυρακίου, την άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων αλλά και στις συνθήκες κράτησης των κρατουμένων, που προκύπτουν από την παρουσία σημαντικά υπεράριθμων κρατουμένων, τις σημαντικές κτιριακές ελλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων επισκεπτών και κρατουμένων, αλλά και τις ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό κοινωνικής μέριμνας και δημιουργικής απασχόλησης των κρατουμένων. Η αντιπροσωπεία της παράταξης είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού να εξασφαλίσει μέσα στο ασφυκτικό αυτό πλαίσιο στοιχειώδεις ανθρώπινες συνθήκες κράτησης.  Παρά τις προβλέψεις του νέου νόμου, που ψηφίστηκε στη βουλή πρόσφατα, η επίδραση στην αποσυμφόρηση εκτιμάται ότι θα είναι ελάχιστη καθώς σημαντική μερίδα κρατουμένων είναι υπόδικοι αναμένοντας την απόδοση της δικαιοσύνης, η οποία δυστυχώς κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς.
Και από τις δυο πλευρές τονίστηκε η επείγουσα αναγκαιότητα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πολεοδομικής τακτοποίησης του κτηριακού συγκροτήματος και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις που να βελτιώνουν την ασφάλεια και τις συνθήκες κράτησης. Η επιτάχυνση απόδοσης δικαιοσύνης και η μέριμνα για τη μείωση του αριθμού των κρατουμένων πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες αιχμής για την πολιτεία. Η αντιπροσωπεία της παράταξης δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει τις δυνάμεις της σε όλα τα επίπεδα στην προσπάθεια να δρομολογηθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Σταυρακίου αλλά και να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για δράσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες κράτησης.


                                                                                                                          Το γραφείο Τύπου
της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής»
Subscribe to RSS Feed